• Transforming and validating i-models - make information fit-for-purpose

    Transformace a ověřování i-modelů

    Zajistěte, aby informace byly vhodné pro daný účel.

Transformace a ověřování i-modelů

Abyste zajistili, že i-modely obsahují správné informace pro každého příslušného uživatele a pro každý jednotlivý účel, i-modely vám umožňují provádět následující:

Filtrovat
Můžete filtrovat data v modelu, a tak poskytovat vhodný rozsah a míru podrobností potřebnou pro podporu používání informací dalšími uživateli, např. filtrovat data návrhu v i-modelu tak, aby byly zahrnuty pouze informace potřebné pro odhad a nákup materiálu na opláštění budovy.

Rozšiřovat
Doplňovat další projektová data do i-modelů, a tím zlepšovat rozhodování v rámci celého projektu a zvyšovat jeho následnou hodnotu. Například byste mohli model návrhu rozšířit o data o stavu poškození zařízení, aby tyto informace mohly být zobrazeny v kontextu modelu.

Ověřovat
Ověřovat, zda návrh a další projektová data splňují projektové standardy, a tak zajišťovat předávání požadovaných informací mezi jednotlivými projektovými týmy. Například můžete ověřit, zda jsou v modelu továrny vyznačené výrobní linky, zařízení a další komponenty, a zároveň se přesvědčit, že jsou u nich uvedené jedinečné hodnoty a že jsou splněny standardy pro označování projektu.


i-model Transformer
Doplněk i-model Transformer pro produkty firmy Bentley, které tuto funkci podporují, je k dispozici pro předplatitele služby SELECT v softwarovém centru na vašem osobním portálu.

    • i-models Filtering
    • i-models Augmentation
    • i-models Validation
Callout - Connection Events
Why get CONNECTED?

With CONNECTservices, learn to master your Bentley applications and get work done at any time from any place. Empower your teams to connect and collaborate.  

Learn More