Going Digital v oblasti železnic


Využívání digitálních dvojčat od plánování až po realizaci

Zrychlete své tempo pomocí digitálních dvojčat

Digitální dvojčata přináší novou definici toho, jak je navrhována, sestavována a provozována železniční a přepravní infrastruktura. Představte si, jak dobře by se dala nějaká trasa udržovat, kdyby se digitální záznamy vždy synchronizovaly s jejím fyzickým protějškem. Kdyby si víceoborové týmy projektantů mohly bez problémů vyměňovat data a předávat data připravená k výstavbě kolegům na staveništi. Kdyby senzory na aktivech napříč sítí dodávaly provozní informace v reálném čase na podporu aktivit údržby.


Trychtýř

Poskytujte pohledy skrze přístup k důvěryhodným informacím na podporu návrhu, výstavby a provozu.

Výkonnost

Zlepšení výkonnosti aktiv prostřednictvím včasnějších a informovanějších rozhodnutí

Integrace

Podpora dodavatelských řetězců, aby splnily a předčily cíle projektu i provozu

image image image
Mozek

Majitelé a provozovatelé železničních a přepravních sítí aplikují přístup Going Digital

Zjistěte hodnocení stavu vaší digitalizace, které ukáže, jak si stojíte. Přečtěte si více o řešeních a nejlepších postupech, které může vaše organizace přijmout pro urychlení tempa.

Řešení pro železniční a přepravní sítě