Going Digital ve městech


Využití digitálních dvojčat od konceptu po provoz

Zrychlení tempa pomocí digitálních dvojčat

Digitální dvojčata předefinují způsob, jakým plánujete a spravujete městskou infrastrukturu a jak spolupracujete a komunikujete s vlastníky aktiv a budov, vládními agenturami, developery a veřejností. Představte si, jak vám digitální dvojčata mohou pomoci efektivně plánovat a vizualizovat v měřítku daného areálu nebo města, optimalizovat davy a dopravní mobilitu, rozvíjet strategii zabezpečení proti povodním, řídit projekty veřejných prací a podpořit vše, co děláte, abyste zajistili vysoce kvalitní život obyvatel.


Trychtýř

Umožněte přístup k důvěryhodným informacím napříč městskými odbory, a také dalším agenturám, stavebním podnikatelům a veřejnosti.

Integrace

Umožněte inženýrským a vývojářským dodavatelským řetězcům, aby splňovaly cíle projektu a komunikovaly s městy a veřejností.

Výkonnost

Zlepšete výkonnost aktiv a odolnost prostřednictvím rozhodnutí založených na datech, prediktivní analýze a simulaci.

Malajská vláda

Helsinky

Helsinky si kladou za cíl stát se nejfunkčnějším městem na světě, což vyžaduje zaměření na digitální pokrok s digitálními dvojčaty.

Více informací
Aecom

Čcheng-tu

Digitální dvojčata v měřítku měst pomáhají projektantské firmě podporovat rozsáhlý, víceoborový projekt zlepšování silnic a veřejných služeb ve městě.

Více informací
Illinos

Kalasatama

Digitální dvojčata v měřítku měst zlepšují plánování a zapojení zúčastněných stran a podporují inovace pomocí laboratoře SmartKalasatama Lab.

Více informací
image image image
Mozek

Města přecházejí na digitální inovace Going Digital

Projděte si hodnocení stavu digitalizace a zjistěte, na čem stojíte. Zjistěte informace o řešeních a nejlepších postupech, které může vaše organizace přijmout pro zrychlení tempa.