Going Digital

Urychlete své projekty!

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MĚNÍ INFRASTRUKTURU

Je na čase pracovat způsobem, jakým se rozvíjí svět. Je na čase, aby průmysl aplikoval digitální technologie na infrastrukturní projekty, a odstranil tak rozdíly v produktivitě s ostatními průmyslovými segmenty.

Možná už jste na cestě digitalizace, ale musíte překonat svůj strach z nejistoty, přijmout změny a uvědomit si výhody digitálních inovací. Jak toho dosáhnout? Jak můžete urychlit své projekty?

Můžeme vám pomoci urychlit vaše projekty, ať už jste firma, která realizuje projekty, konzultant, dodavatel nebo vlastník-provozovatel. Díky rozvoji digitálních kompetencí a dovedností můžete urychlit realizaci projektů a zlepšit výkonnost existující infrastruktury a aktiv. Pomůžeme vám optimálně využívat vaše data v propojeném datovém prostředí (CDE), dostat se rychle k zásadním informacím, a lépe se tak rozhodovat. Zvýšit výkonnost existující infrastruktury a aktiv, a dosáhnout tak lepších obchodních výsledků.

K tomu potřebujete partnera, kterému můžete důvěřovat.
Urychlete stav vaší digitalizace... urychlete své projekty.

Na jaké úrovni využití digitálních
inovací se právě nacházíte?

Urychlete své

projekty!

POSLECHNĚTE SI, JAK NA TO

Poslechněte si naše přední uživatele a lídry, proč jim digitální inovace od společnosti Bentley pomáhají urychlit jejich projekty.

POKROK DIGITÁLNÍCH INOVACÍ ZAČÍNÁ U

PROPOJENÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ

Propojené datové prostředí (CDE) je sada cloudových služeb, které podporují životní cyklus infrastruktury od návrhu projektu až po jeho realizaci a správu. Zavedení prostředí CDE umožňuje firmám lépe spravovat důležité projektové informace a dokumenty v prostředí podporujícím spolupráci jednotlivých profesí a zainteresovaných stran. Digitální pracovní toky, digitální komponenty a digitální kontext jsou jádrem prostředí CDE a slouží jako pomoc na vaší cestě digitálních inovací.
Prostředí CDE poskytuje lepší možnosti správy informací a zajišťuje jejich konzistenci, spolehlivost a přesnost. Výhody takového otevřeného, integrovaného a propojeného prostředí pro realizaci vašeho digitálního potenciálu můžete navíc sdílet s dalšími subjekty. Lepší správa klíčových informací vám umožní zlepšit proces rozhodování a dosahovat lepších obchodních výsledků.

Prostředí CDE vám poskytuje kontrolu nad vašimi daty. Aplikací takového řízeného prostředí zvýšíte svou produktivitu, zrychlíte a zlepšíte své rozhodovací procesy a dosáhnete vyšších výkonů.
Digitální pracovní toky vám umožňují daleko efektivněji spolupracovat, komunikovat a spravovat projektová data a procesy. Zajišťují dodržování nastavených standardů, konsolidují data různých profesí a zvyšují efektivitu pracovních toků. Poskytují aplikacím a systémům jednotný přístup k různým typům dat a usnadňují jejich použití pro další účely a profese. Usnadňují tak práci a zlepšují kvalitu dat po celý životní cyklus návrhu projektu, jeho realizace a správy vytvořené infrastruktury.

Digitální pracovní toky nabízí možnost zvýšit hodnotu vaší práce. Přidáním takové digitální inteligence do vašich projektových dat poskytnete další hodnotu pro návazné profese, realizaci stavby, kontrolu a provoz vzniklé infrastruktury.

Rozvoj obchodních procesů s sebou přináší požadavky na nové způsoby vaší práce. Digitální pracovní toky mění a rozšiřují způsoby, jakými spolupracujete s vaším projektovým týmem a zainteresovanými stranami. Eliminují práci s papírovými dokumenty a nahrazují ji softwarovými aplikacemi, které mohou inteligentně a sémanticky sdílet data. Dávají vám možnost využít digitálních technologií ke snížení rizik a eliminaci chyb.

Digitální pracovní toky na bázi digitálních komponent a digitálního kontextu zajišťují jednotné prostředí pro váš tým a dodavatelský řetězec a umožňují jednoznačný přístup a snadné sdílení digitálních informací.

Digitální pracovní toky vám umožňují pracovat chytřeji, rychleji a zvýšit vaši konkurenceschopnost.
PROČ VYUŽÍT PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ BENTLEY NA CESTĚ DIGITÁLNÍCH INOVACÍ?
  1. Zaměřujeme se na infrastrukturu. Projekt vidíme jako celek – model, stavba, provoz a údržba – a po celou dobu jeho životního cyklu vám poskytujeme komplexní informace.
  2. Máme robustní řešení pro propojené datové prostředí (CDE), které vám pomůže nastavit a optimalizovat digitální pracovní toky a řídit efektivně přístup a sdílení dat v rámci malých i velkých projektů.
  3. Jsme oceňováni pro šířku a hloubku našeho záběru, škálovatelnost našich řešení, jasnou koncepci a naši schopnost ovlivňovat rozvoj digitálních technologií.
  4. Jsme partneři vašeho rozvoje... a jsme tu pro vás. Chceme sledovat vaše úspěchy a pomůžeme vám se vším, co bude nutné k plnému využití kompletní hodnoty vašich dat.