Zajištění pitné vody a humanitární krize


Společnost Advisian pomocí geotechnické analýzy určila, jak poskytnout čistou pitnou vodu uprchlíkům na poloostrově Teknaf v Bangladéši.

Water Security and Humanitarian Crises

Geotechnická analýza umožnila společnosti Advisian vyhodnotit geologii poloostrova Teknaf a určit polohu a vlastnosti zvodní.
Po zjištění, že místní zvodně jsou menší a méně nápadné než v jiných oblastech Bangladéše, společnost Advisian Organizaci spojených národů doporučila kopat hlubší studny.Když v roce 2017 téměř 750 000 Rohingyů uprchlo z důvodu porušování lidských práv a ze sousedního Myanmaru dorazilo na bangladéšský poloostrov Teknaf, čelili novému ohrožení kvality života. Vzhledem k tomu, že období sucha v této oblasti Bangladéše trvá pět měsíců, musely být pro zajištění vody vykopány mělké vrty, ale 80 % z nich bylo kontaminováno přetékajícími latrínami. Aby byla zajištěna dostupnost čisté pitné vody a lepší podmínky pro uprchlíky, provedl inženýrský konzultant Advisian se sídlem v USA geotechnickou analýzu oblasti. Společnost zjistila, že místní zvodně byly menší a méně nápadné než ve zbytku Bangladéše. V důsledku toho musela Organizace spojených národů upravit svou strategii a vykopat menší počet hlubších a produktivnějších studní, což OSN umožnilo poskytnout uprchlíkům životně důležitou humanitární pomoc a zároveň snížit dopad výkopu studní na životní prostředí.

Přečtěte si víceKlíčové podrobnosti projektu


• Projekt: Bezpečnost vody a humanitární krize

• Dodaná infrastruktura: Čisté a spolehlivé studny pro uprchlické tábory

• Majitel: Organizace spojených národů

• Vedoucí inženýři: Advisian

• Datum dokončení: 2019

Dopad

Příspěvek k udržitelné a odolné infrastruktuře a k pokroku v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN:

• Rozšíření vodních nádrží pro téměř 750 000 uprchlíků Rohingyů, aby byl zajištěn jejich přístup k čisté vodě.

• Zabránění vysychání nebo kontaminaci studní v období sucha.

U.N. Sustainable Development Goals 6, 13