Vykonávejte správu lineárních silničních sítí

AssetWise ALIM spravuje vaši infrastrukturu dopravní sítě a veškeré související informace včetně technických zrojů a lineárních událostí, čímž zajišťuje lineární správu sítě, lineární referencování a podporu rozhodovacích procesů na základě jediného zdroje pravdivých údajů.  

Lineární správa sítě poskytuje úpravy sítě s možností prostorového vyjádření a výkonné schopnosti dynamické segmentace, které vlastníkům-provozovatelům poskytují podporu při řešení komplexních a různorodých potřeb v rámci správy životního cyklu technických zdrojů v lineárním obchodním prostředí. AssetWise ALIM nabízí přístup na základě obchodních dat namísto používání prostorových geometrií GIS k řízení obchodních rozhodnutí. Máte možnost udržovat přesný model podnikové sítě, ke kterému lze přiřazovat informace z celého podniku, tyto informace protokolovat a znázorňovat. 

AssetWise ALIM automaticky udržuje informace o daných lokacích při výskytu změn v síti a poskytuje jednotný, integrovaný přístup k správě sítě a lokací. Změny provedené v síti automaticky aktualizují případné informace o souvisejících zdrojích nebo umístěních událostí. Tento přístup zaručuje, že všechny související informace o síti zůstávají konzistentní v průběhu celého životního cyklu dané silnice. 

Eliminujte hromady individuálně navrhovaného kódu, který byl dříve vyžadován pro konsolidaci a analýzu dopravních dat kvůli správním požadavkům na sestavování zpráv. AssetWise ALIM zkracuje čas a snižuje nároky na výběr, sestavení a analýzu dat k přípravě a realizaci materiálů přikázaných legislativou nebo jinými předpisy (včetně HPMS, HDM4 a další správní požadavky na sestavování zpráv v různých místech světa).  
 
Provádějte komplexní sestavování zpráv z analýz a prostorových dat, aniž byste se museli spoléhat na zdroje GIS nebo IT z hlediska sběru, sloučení a analýzy rozsahu, stavu, výkonnosti a provozních vlastností dané silnice nebo dálnice. Analytici dat mohou vytvořit výtahy dat bez další pomoci a mohou tento produkt využívat jako výkonný nástroj vykonávající snadno a rychle mnohé z těch nejsložitějších úloh lineárního referencování.

Přečtěte si více +
Producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports can be challenging

Learn how AssetWise simplifies reporting regardless of what LRS and asset management system you use.

Learn More
Linear Road Network Management

AssetWise delivers 5 essentials for comprehensive linear road network management

Learn More

AssetWise ALIM Lineární správa silniční sítě

  • Komplexní správa infrastruktury dopravní sítě a všech souvisejících informací včetně aktiv a lineárních událostí.
Více informací