Vykonávejte správu lineárních silničních sítí

AssetWise ALIM spravuje vaši infrastrukturu dopravní sítě a veškeré související informace včetně technických zrojů a lineárních událostí, čímž zajišťuje lineární správu sítě, lineární referencování a podporu rozhodovacích procesů na základě jediného zdroje pravdivých údajů.  

Lineární správa sítě poskytuje úpravy sítě s možností prostorového vyjádření a výkonné schopnosti dynamické segmentace, které vlastníkům-provozovatelům poskytují podporu při řešení komplexních a různorodých potřeb v rámci správy životního cyklu technických zdrojů v lineárním obchodním prostředí. AssetWise ALIM nabízí přístup na základě obchodních dat namísto používání prostorových geometrií GIS k řízení obchodních rozhodnutí. Máte možnost udržovat přesný model podnikové sítě, ke kterému lze přiřazovat informace z celého podniku, tyto informace protokolovat a znázorňovat. 

AssetWise ALIM automaticky udržuje informace o daných lokacích při výskytu změn v síti a poskytuje jednotný, integrovaný přístup k správě sítě a lokací. Změny provedené v síti automaticky aktualizují případné informace o souvisejících zdrojích nebo umístěních událostí. Tento přístup zaručuje, že všechny související informace o síti zůstávají konzistentní v průběhu celého životního cyklu dané silnice. 

Eliminujte hromady individuálně navrhovaného kódu, který byl dříve vyžadován pro konsolidaci a analýzu dopravních dat kvůli správním požadavkům na sestavování zpráv. AssetWise ALIM zkracuje čas a snižuje nároky na výběr, sestavení a analýzu dat k přípravě a realizaci materiálů přikázaných legislativou nebo jinými předpisy (včetně HPMS, HDM4 a další správní požadavky na sestavování zpráv v různých místech světa).  
 
Provádějte komplexní sestavování zpráv z analýz a prostorových dat, aniž byste se museli spoléhat na zdroje GIS nebo IT z hlediska sběru, sloučení a analýzy rozsahu, stavu, výkonnosti a provozních vlastností dané silnice nebo dálnice. Analytici dat mohou vytvořit výtahy dat bez další pomoci a mohou tento produkt využívat jako výkonný nástroj vykonávající snadno a rychle mnohé z těch nejsložitějších úloh lineárního referencování.

Přečtěte si více +
Linear Road Network Management

AssetWise delivers 5 essentials for comprehensive linear road network management

Learn More

AssetWise ALIM Lineární správa silniční sítě

  • Komplexní správa infrastruktury dopravní sítě a všech souvisejících informací včetně aktiv a lineárních událostí.
Více informací