Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Kalifornie

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obyvatel Kalifornie popisují postupy společnosti Bentley (“Bentley”, “my”, “nás” nebo “naše”) týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů obyvatel Kalifornie, popisují práva obyvatel Kalifornie podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (“CCPA”) a vysvětlují, jak mohou obyvatelé Kalifornie kontaktovat společnost Bentley a uplatňovat tato práva. Tyto zásady se vztahují pouze na osobní údaje obyvatel Kalifornie.

Práva obyvatel Kalifornie

Právo na informace

Obyvatelé Kalifornie mají právo požadovat, aby společnost, která shromažďuje osobní údaje o obyvateli Kalifornie, zveřejnila:

 • Kategorie osobních údajů, které shromažďuje o osobě, která má bydliště v Kalifornii.
 • Kategorie zdrojů, ze kterých jsou tyto osobní údaje shromažďovány.
 • Podnikový nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů.
 • Kategorie třetích stran, s nimiž společnost osobní údaje sdílí.
 • Konkrétní osobní údaje, které shromáždila o dané osobě, která má bydliště v Kalifornii.

Obyvatel Kalifornie má právo požadovat, aby společnost, která prodává osobní údaje obyvatel Kalifornie nebo která je zveřejňuje pro obchodní účely, zveřejnila:

 • Kategorie osobních údajů, které společnost shromáždila o dané osobě, která má bydliště v Kalifornii.
 • Kategorie osobních údajů, které společnost prodala, o osobě s bydlištěm v Kalifornii a kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje prodány, podle kategorie nebo kategorií osobních údajů pro každou třetí stranu, které byly osobní údaje prodány.
 • Kategorie osobních údajů, které společnost zveřejnila o daném obyvateli Kalifornie pro obchodní účely.

Právo požadovat odstranění

Obyvatelé Kalifornie mají právo požádat, aby společnost odstranila veškeré osobní údaje o obyvateli Kalifornie, které společnost od obyvatele Kalifornie shromáždila. CCPA stanoví z tohoto práva na odstranění určité výjimky. Pokud rozhodneme, že platí výjimka, budeme vás informovat a sdělíme vám, proč údaje neodstraníme.

Právo na odhlášení z prodeje osobních údajů

Obyvatel Kalifornie má právo nařídit společnosti, která prodává osobní údaje o daném obyvateli Kalifornie třetím stranám, aby osobní údaje tohoto obyvatele Kalifornie neprodávala. Společnost Bentley osobní údaje obyvatel Kalifornie neprodává a prodávat nebude. Ačkoli osobní údaje obyvatel Kalifornie společnost Bentley neprodává, můžete požádat o to, aby vaše osobní údaje nebyly prodávány v budoucnu, a to na webovém formuláři “Kontaktujte nás” společnosti Bentley, kde uvedete požadované informace, nebo můžete napsat e-mail na adresu DPO@Bentley.com.

Vyloučení diskriminace

Obyvatel Kalifornie má právo nebýt diskriminován, protože obyvatel Kalifornie uplatnil jakákoli práva obyvatel Kalifornie v rámci CCPA. Společnost Bentley si může účtovat jinou cenu nebo sazbu nebo poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb, pokud tento rozdíl přiměřeně souvisí s hodnotou poskytnutou obyvateli Kalifornie prostřednictvím údajů daného obyvatele Kalifornie.

Jak odeslat požadavek

Chcete-li uplatnit výše popsaná práva, musíte nám zaslat žádost spotřebitele, kterou lze ověřit, a to tak, že společnost Bentley kontaktujete na čísle 1-800-BENTLEY (1 800 236 8539) nebo zasláním žádosti prostřednictvím našeho webového formuláře “Kontaktujte nás”, kde uvedete požadované informace.

Žádost můžete podávat tak často, jak chcete, ale naší povinností není, abychom na žádosti o zjištění kategorií nebo specifických součástí osobních údajů reagovali častěji než dvakrát za jakékoli 12měsíční období.

Chcete-li odeslat ověřitelnou spotřebitelskou žádost, budete vyzváni k poskytnutí určitých informací, které nám pomohou ověřit vaši identitu. Informace, o které vás v souvislosti s podáním žádosti požádáme, se mohou lišit mimo jiné v závislosti na typu žádosti, citlivosti a hodnotě osobních údajů, které jsou předmětem žádosti, a na riziku poškození, ke kterému může v důsledku neoprávněného přístupu nebo odstranění údajů dojít. Můžeme také požadovat, abyste nám poskytli písemné prohlášení o tom, že jste tím, za koho se prohlašujete. Pokud u nás máte trvalý online účet, ověříme vaši identitu k žádosti prostřednictvím běžného procesu ověření účtu, což znamená, že se budete muset přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Můžete také určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem, a to tak, že nás kontaktuje na výše uvedeném bezplatném čísle nebo přes náš webový formulář “Kontaktujte nás”.

Pokud nemůžeme ověřit vaši identitu nebo oprávnění k podání žádosti, nebudeme moci vaši žádost splnit. Pokud nebudeme moci ověřit vaši identitu nebo pravomoc, budeme vás informovat.

Jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje obyvatel Kalifornie

Během dvanácti (12) měsíců před datem účinnosti těchto zásad jsme o obyvatelích Kalifornie shromáždili následující kategorie osobních údajů:

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Zdroje shromažďování

Obchodní účel shromažďování

Kategorie Třetích stran, s nimiž jsou osobní údaje sdíleny

Jméno, alias, poštovní adresa, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu nebo jiné podobné identifikátory.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou zaměstnanci našich zákazníků a koncových uživatelů, kteří používají naše produkty a služby, včetně našich cloudových služeb.
 • Třetí strany

 

 • Poskytování, zlepšování a personalizace služeb, včetně našich webových stránek a cloudových služeb
 • Komunikace
 • Marketing a reklama
 • Zvaní obyvatel Kalifornie k účasti na průzkumech týkajících se našich produktů a služeb
 • Z bezpečnostních důvodů
 • Zabránění skutečnému zločinu či podezření na něj, jeho vyšetření nebo zabránění vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným subjektům
 • Vyhovění našim právním závazkům
 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Uživatelské jméno, hesla, kód PIN, používáte-li k přihlášení telefonní číslo, bezpečnostní a ověřovací údaje, včetně bezpečnostních otázek a odpovědí, a jakékoli jedinečné identifikační číslo sloužící k identifikaci vás a vašich souvisejících informací.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou zaměstnanci našich zákazníků a koncových uživatelů, kteří používají naše produkty a služby, včetně našich cloudových služeb.
 • Třetí strany

 

 • Poskytování, zlepšování a personalizace služeb, včetně našich webových stránek a cloudových služeb
 • Komunikace
 • Marketing a reklama
 • Zvaní obyvatel Kalifornie k účasti na průzkumech týkajících se našich produktů a služeb
 • Z bezpečnostních důvodů
 • Zabránění skutečnému zločinu či podezření na něj, jeho vyšetření nebo zabránění vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným subjektům
 • Vyhovění našim právním závazkům
 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Demografické údaje, jako je PSČ, země, preference, zájmy a další podobné informace.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou zaměstnanci našich zákazníků a koncoví uživatelé, kteří používají naše produkty a služby, včetně našich cloudových služeb.
 • Třetí strany

 

 • Poskytování, zlepšování a personalizace služeb, včetně našich webových stránek a cloudových služeb
 • Komunikace
 • Marketing a reklama
 • Zvaní obyvatel Kalifornie k účasti na průzkumech týkajících se našich produktů a služeb
 • Z bezpečnostních důvodů
 • Zabránění skutečnému zločinu či podezření na něj, jeho vyšetření nebo zabránění vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným subjektům
 • Vyhovění našim právním závazkům
 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Obchodní informace, včetně záznamů o osobním majetku, zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktech nebo službách, navštívených akcích společnosti Bentley, nebo jiné nákupní či spotřebitelské historie či tendence.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou zaměstnanci našich zákazníků a koncoví uživatelé, kteří používají naše produkty a služby, včetně našich cloudových služeb.
 • Třetí strany

 

 • Poskytování, zlepšování a personalizace služeb, včetně našich webových stránek a cloudových služeb
 • Komunikace
 • Marketing a reklama
 • Zvaní obyvatel Kalifornie k účasti na průzkumech týkajících se našich produktů a služeb
 • Z bezpečnostních důvodů
 • Zabránění skutečnému zločinu či podezření na něj, jeho vyšetření nebo zabránění vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným subjektům
 • Vyhovění našim právním závazkům
 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Informace o aktivitě v síti Internet nebo jiné elektronické síti, mimo jiné včetně historie procházení, historie vyhledávání a informací týkajících se vaší interakce s naším internetovým webem, aplikací nebo reklamou. To zahrnuje určité informace o používání našeho softwaru a produktů, včetně našich cloudových služeb. Sledujeme například vaše zařízení, produkty a funkce a další data o využití, například datum a čas, kdy byla aplikace použita.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou zaměstnanci našich zákazníků a koncoví uživatelé, kteří používají naše produkty a služby, včetně našich cloudových služeb.
 • Třetí strany

 

 • Poskytování, zlepšování a personalizace služeb, včetně našich webových stránek a cloudových služeb
 • Komunikace
 • Marketing a reklama
 • Z bezpečnostních důvodů
 • Zabránění skutečnému zločinu či podezření na něj, jeho vyšetření nebo zabránění vzniku škod společnosti Bentley nebo jiným subjektům

 

 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Zvukové, elektronické nebo podobné informace.

 • Obyvatelé Kalifornie, jako jsou spotřebitelé, kteří telefonují na linku zákaznické podpory společnosti Bentley.

 

 • Poskytování zákaznické podpory.
 • Poskytování dokumentace nebo komunikace, kterou jste si vyžádali.
 • Poskytování našich produktů a služeb.
 • Poskytovatelé služeb
 • Pobočky
 • Zákazníci

 

Během dvanácti (12) měsíců před datem účinnosti těchto zásad jsme o obyvatelích Kalifornie osobní údaje neprodávali.

Společnost Bentley během dvanácti (12) měsíců před datem účinnosti těchto zásad sdělovala osobní údaje obyvatel Kalifornie pro obchodní účely svým poskytovatelům služeb, pobočkám a zákazníkům. Kromě toho můžeme s třetími stranami sdílet osobní údaje v souvislosti s potenciálním nebo skutečným prodejem své společnosti nebo jakéhokoli svého majetku nebo majetku jakékoli pobočky. V takovém případě mohou být osobní údaje, které máme o našich uživatelích v držení, jedním z převedených aktiv. Na žádosti o osobní údaje odpovíme také v případech, kdy to vyžaduje zákon, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné pro ochranu našich práv nebo k realizaci soudního řízení, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního procesu, kterého jsme součástí.

Kontakt pro podrobnější informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se zásad a postupů ochrany osobních údajů společnosti Bentley, kontaktujte nás nebo našeho Úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO) na adrese: DPO@Bentley.com.


Poslední aktualizace: leden 2020.