12 dubna, 2021

Společnost Bentley Systems přináší digitální dvojčata infrastruktury do platformy NVIDIA Omniverse

Bentley iTwin jako první využila možnosti renderingu, umělé inteligence a simulace v reálném čase platformy NVIDIA Omniverse

EXTON, Pa. – GTC21 – 12. dubna 2021: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury, dnes oznámila, že vyvíjí aplikace využívající platformu NVIDIA Omniverse pro fotorealistickou vizualizaci a simulaci digitálních dvojčat projektů průmyslové a pozemní infrastruktury v masivním měřítku v reálném čase.

Společnost Bentley Systems rozšířila Bentley iTwin platformu o integraci s NVIDIA Omniverse, jež funguje jako grafický kanál pro vizualizaci v reálném čase a simulaci digitálních dvojčat infrastruktury s podporou umělé inteligence. Tato integrace umožňuje vizualizaci digitálního obsahu na inženýrské úrovni s milimetrovou přesností s využitím fotorealistického osvětlení a vlivů na životní prostředí na více zařízeních, včetně webových prohlížečů, pracovních stanic, tabletů a headsetů pro virtuální i rozšířenou realitu odkudkoli na světě.

Bentley iTwin je otevřená škálovatelná cloudová platforma, která umožňuje inženýrským firmám a majitelům–provozovatelům vytvářet, vizualizovat a analyzovat digitální dvojčata infrastruktury. Správci digitálních informací ji využívají k začlenění inženýrských dat vytvořených různými nástroji pro návrh do živého digitálního dvojčete a jeho sladění s daty reality, daty IoT a dalšími souvisejícími daty, aniž by byly narušovány současné nástroje nebo procesy.

Generální ředitel společnosti Bentley Systems Greg Bentley uvedl: „Vizualizace a simulace jsou základem mnoha případů použití digitálních dvojčat infrastruktury. Spolupráce platforem Bentley iTwin a NVIDIA Omniverse přináší pohlcující 3D/4D prostředí v reálném čase, které umožňuje fyzickou simulaci i těch největších a nejsložitějších infrastrukturních aktiv. GPU (graphics processing unit) výpočet transformuje svět inženýrství a výstavby, přičemž slibuje, že uvolní potenciál umělé inteligence pro simulaci a pokročilou analýzu v infrastrukturních digitálních dvojčatech.“

„Moderní infrastruktura, to je velkolepé inženýrství. NVIDIA a Bentley sdílejí vizi fyzicky založených digitálních dvojčat – tak přesných a realisticky simulovaných, že přinesou revoluci do všeho, od návrhu infrastruktury až po provoz,“ prohlásil Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti NVIDIA. „Platforma NVIDIA Omniverse byla postavena přesně tak, aby realizovala tuto vizi – aby vytvořila sdílené virtuální světy, které jsou simulovány s fyzickým a fotografickým realismem. Jsme potěšeni, že společnost Bentley vyvíjí aplikace pro infrastrukturní digitální dvojčata na platformě NVIDIA Omniverse.“


Bezkonkurenční vizualizace infrastruktury s vysokou věrností

Kombinace platforem Bentley iTwin a NVIDIA Omniverse poskytuje bezkonkurenční a výkonné uživatelské prostředí v měřítku, které předtím nebylo možné.

Integrace možností platforem Bentley iTwin a NVIDIA Omniverse umožňuje uživatelům virtuálně prozkoumat masivní technologické celky a pobřežní stavby, jako by fyzicky procházeli infrastrukturou v reálném čase, například za účelem hledání cest a optimalizaci bezpečných tras.

„Průmysl se posouvá pozitivním směrem k automatizovanějším a sofistikovanějším nástrojům, které zlepšují výstupy pro klienty,“ řekla Donna DeMarco, modelování informací o technologických celcích, Jacobs. „Společnost Jacobs je hrdá na to, že navazuje spolupráci se společností Bentley v oblasti využití nástrojů, jako je platforma iTwin ve spojení s platformou NVIDA Omniverse, k dosažení dobrých výsledků pro naše klienty.“


O NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse je otevřená platforma pro virtuální spolupráci a fyzicky přesnou simulaci. Na základě technologie NVIDIA RTX využívá běžný formát výměny Universal Scene Description (USD) pro 3D vizualizaci a simulaci v reálném čase, který byl původně vyvinut společností Pixar za účelem zjednodušení pracovních postupů v zábavním průmyslu a v současné době jej přebírají další odvětví včetně architektury, stavebnictví a inženýrství nebo digitálních továren.


O platformě Bentley iTwin

Platforma Bentley iTwin je otevřená škálovatelná cloudová platforma, která umožňuje projektovým týmům a provozovatelům vytvářet, vizualizovat a analyzovat digitální dvojčata infrastruktury. Umožňuje správcům digitálních informací začleňovat inženýrská data vytvořená různými konstrukčními nástroji do živého digitálního dvojčete a slaďovat je s daty reality a dalšími souvisejícími daty bez narušení současných nástrojů nebo procesů. Uživatelé jsou schopni vizualizovat a sledovat změny včetně změn reálných podmínek ze zařízení připojených k internetu věcí (IoT), jako jsou senzory a drony. Platforma Bentley iTwin poskytuje uživatelům s rozhodovací pravomocí přehledy s akcemi napříč celou organizací a životním cyklem aktiv. Uživatelé přijímají informovanější rozhodnutí, předvídají a vyhýbají se problémům dříve, než vzniknou, a reagují sebevědoměji a rychleji, což vede k úsporám nákladů, lepší dostupnosti služeb, nižšímu dopadu na životní prostředí a zlepšení bezpečnosti. Platforma Bentley iTwin je základem pro aplikace „poháněné technologií iTwin“ a řešení digitálních dvojčat vytvořená společností Bentley a jejími strategickými partnery, digitálními integrátory, systémovými integrátory, nezávislými dodavateli softwaru a vývojáři softwaru.


O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury – s podporou globální ekonomiky a životního prostředí. Naše přední softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz v oblasti silnic a mostů, železnic a přepravy, vod a odpadních vod, veřejných prací a inženýrských sítí, budov a areálů a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace pro modelování a simulaci založené na MicroStation, ProjectWise pro realizaci projektů, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí a platformu iTwin pro infrastrukturní digitální dvojčata. Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců a generuje roční tržby přes 800 milionů USD ve 172 zemích.
www.bentley.com/cs

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

    • news thumbnail NVIDIA 460x258
    • news thumbnail NVIDIA 460x258
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR