19 října, 2020

Železniční společnost Network Rail Wales and Western Region překonává v době lockdownu kvůli COVID-19 výzvy, aby se v novém normálu stala silnější na poli železnic a přepravy

 

 • Společnost Network Rail vlastní, provozuje a rozvíjí britskou železniční infrastrukturu 
 • Wales and Western Region je jedním z pěti regionů, které podporují trasy napříč Spojeným královstvím a přepravují své obyvatele blíže k cestujícím a komunitám, které obsluhují 
 • Digitální dvojčata pomohla společnosti Network Rail Wales and Western Region (NR WWR) poskytovat služby v čase lockdownu, a to nad rámec očekávání jejích klientů a zainteresovaných stran 
 • Digitální pracovní toky pomáhají společnosti Network Rail poskytovat vysoce kvalitní výsledky před plánovaným termínem, což zajistí budoucí práci a přiláká další investice 

Přehled projektu 

Wales and Western Region spadající pod společnost Network Rail (NR WWR) odpovídá za železniční síť obsluhující komunity a podniky ve Walesu, údolí Temže, v západní Anglii a na jihozápadě poloostrova Spojeného království. 

S 122,5 miliony cestujících, kteří tu každoročně cestují tento region přímo obsluhuje nejrušnější evropské letiště Heathrow v Londýně a dopravuje dojíždějící do klíčových pracovních uzlů včetně Londýna, Cardiffu, Bristolu a Exeteru se spojeními do Birminghamu, Manchesteru a Liverpoolu. 

Společnost NR WWR, která zaměstnává více než 5 000 zaměstnanců a odpovídá za 4 345 km tratí, 5 841 mostů, 1 750 železničních přejezdů a 4 500 návěstí, se musí zaměřit na upřednostnění cestujících a potřebného softwaru, který bude schopný podporovat obchodní procesy tak, aby společnost mohla každodenně poskytovat bezpečnou, spolehlivou a vysoce výkonnou železniční síť.  

Výzva 

Společnost NR WW hledala inovativní způsob, jak uvedené cíle splnit. V nastalé situaci, kdy došlo k naprostému převrácení obvyklého způsobu práce v důsledku pandemie COVID-19, se toto její úsilí stalo prioritou. Navzdory tomu, že státní správa Spojeného království označila železniční odborníky za klíčové pracovníky, omezení pohybu personálu v důsledku vnitrostátního lockdownu v první polovině roku 2020 vyžadovala jiný přístup. Společnost NR WWR potřebovala inovativní myšlení, svižnou digitální transformaci a silnou týmovou práci, aby překonala každodenní výzvy, kterým ve stávajícím novém normálu čelila. 

Dva projekty, kde nová omezení pohybu ovlivnila tradiční způsob práce týmu, byly zaznamenány ve stanicích v Exeteru a londýnské stanici Paddington. V Exeteru, bez možnosti účastnit se osobních schůzek s vývojovým týmem, při nulové obeznámenosti s lokalitou a s omezenými informacemi, z nichž měl vzejít životaschopný výsledek, musel tým NR WWR modelovat stanici ve 3D pro účely zaměření návěstí. Ve stanici Paddington vyžadovaly připravované způsoby rekonstrukce pro zlepšení viditelnosti návěstí a dojíždějící navigace katalogizaci více než 100 prvků stávajících značení a přesné uspořádání stanice pro vývoj a navržení nových značení. 

Průlom 

V případě Exeteru začal proces spolupráce na tvorbě modelu stanice tak, že tým shromažďoval a sháněl veškeré informace, které měl k dispozici, v MicroStation, a to včetně dat LiDAR a mračen bodů. Jejich digitální pracovní tok pokračoval ve vytváření digitálního modelu terénu s využitím škálovatelných funkcí terénu v Descartesu, přičemž další podrobnosti byly přidané prostřednictvím křížových kontrol výsledků pomocí dat mračen bodů s cílem dosáhnout přesného znázornění lokality. Během tří dnů byl vytvořen komplexní model stanice včetně tratě, podkladového štěrku, pražců a také návěstí generovaných pomocí OpenRail Designeru.  

Ve stanici Paddington společnost NR WWR pořídila rozsáhlé snímky mračen bodů uspořádání stanice a všech aktiv. Vzhledem k jemnému rozsahu a hustotě zachycených dat mračen bodů se Descartes použil k řezání, manipulaci a procházení mračen bodů s různou hustotou, zatímco tloušťky řezů umožnily, aby byl model vytvořený se správnou úrovní přesnosti, a to rychle a efektivně. Bez digitálního pracovního toku a Descartese by dokončení modelu trvalo mnohem déle, přičemž míra důvěry v jeho přesnost by byla nižší. 

„Společnost Network Rail chce stát v čele vývoje pomocí digitálních dvojčat,“ uvedl John Nolan, programový manažer BIM ve společnosti Network Rail. „Technologie Bentley umožnila společnosti Network Rail zachytit reálný stav projektu a zrcadlit jej ve virtuálním světě díky vytvoření digitálních dvojčat stanic Exeter a Paddington, která kromě řešení požadavků na projekty, kvůli kterým byla poprvé koncipována, poskytují cenný digitální záznam o aktivech, jež lze v budoucnu využít pro mnoho dalších projektů. Díky tomu se sníží potřeba dalších návštěv na staveništi, nevyhnutelných zpoždění a zbytečných nákladů.“ 

Výsledek 

V případě stanice Exeter Station byl model, který společnost NR WW vytvořila během tří dnů, vizuálně i technicky přesný a nebyl by možný bez rozmanitosti a flexibility nabízených technologií společnosti Bentley. Výsledky byly nejen dostatečně kvalitní, aby signalizovaly staveniště na dálku, ale také umožnily týmu provádět digitální návštěvy staveniště za účelem přezkoumání návrhu, což umožnilo další zapojení zúčastněných stran a informovanější rozhodnutí, aniž by kdokoli musel opustit bezpečí svého domova. 

Díky výrobě digitálního dvojčete stanice Paddington společnost NR WW zajistila snížení budoucích provozních hodin, které byly potřebné k provádění takových úkolů, jako jsou průzkumy, návštěvy staveniště a projektové práce. Společnost také ušetřila značné náklady a snížila riziko. Použití digitálních pracovních toků společností v rámci Descartes konkrétně znamenalo, že čas potřebný k manipulaci s daty mračen bodů byl snížen přibližně o polovinu. Díky tomu bylo možné model realizovat zhruba měsíc před plánovaným termínem a zajistit budoucí práci a další investice do týmu pověřeného modelováním. 

Rychlé a efektivní vytvoření těchto digitálních dvojčat pro zaměření návěstí a nalezení vhodného způsobu prokázalo, že i během globální pandemie a následného lockdownu byla společnost schopná poskytovat služby, které přesahují očekávání klientů a zainteresovaných stran společnosti Network Rail. 

# # 

© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, Descartes, MicroStation a OpenRail Designer jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.  

  • Aerial view of Exeter station
  • Perspective view of Exeter station
  • Paddington station digital twin 1
  • Paddington station digital twin 2
  • Aerial view of Exeter station
  • Perspective view of Exeter station
  • Paddington station digital twin 1
  • Paddington station digital twin 2