10 listopadu, 2020

Společnost Bentley Systems se zavazuje akceleraci fondu rizikového kapitálu v hodnotě 100 milionů dolarů Digitální dvojčata infrastruktury

Spouští fond Bentley iTwin Ventures, aby se podílela na investicích do ekosystému digitálních dvojčat

EXTON, Pa. – 10. listopadu 2020 – Společnost Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), softwarová společnost pro infrastrukturní inženýrství, dnes oznámila zřízení fondu Bentley iTwin Ventures, jehož prostřednictvím se hodlá podílet na investicích do nadějných technologických společností, které se nebojí nových příležitostí v oblasti řešení digitálních dvojčat infrastruktury, jako jsou silnice, železnice, vodní cesty, mosty, inženýrské sítě, průmyslová zařízení a další infrastrukturní aktiva.

Bentley iTwin Ventures je fond rizikového kapitálu v hodnotě 100 milionů dolarů, který podporuje inovace společným investováním do začínajících podniků a nově vznikajících společností, které jsou strategicky významné pro cíl společnosti Bentley Systems, kterým je pokrok v infrastruktuře prostřednictvím digitálních inovací. Fond se zaměří na investice do transformačních řešení digitálních dvojčat s podporou návrhu, simulace, výstavby nebo provozování fyzické infrastruktury.

Fond Bentley iTwin Ventures bude investovat do společností v raném a středním stadiu, které prokazují schopnost vyvíjet aplikace a řešení využívající a rozšiřující možnosti infrastrukturních digitálních dvojčat, a to zejména ve veřejné správě, inženýrských sítích, průmyslových odvětvích a infrastrukturních sektorech.  Fond bude investovat do příležitostí, které mohou využít platformu iTwin společnosti Bentley a otevřených nástrojových sad, podporovat odborné znalosti tematických předmětů, komerční spolupráce týmů nebo globální dosah a vztahy v rámci infrastrukturní inženýrské komunity.

„Využíváme impuls z počáteční veřejné nabídky společnosti Bentley Systems a jsme rádi, že rozšíříme naše akcelerační iniciativy tím, že formálně spustíme fond Bentley iTwin Ventures. Tím podpoříme růst podnikatelských společností zaměřených na řešení digitálních dvojčat infrastruktury,“ řekl Greg Bentley, generální ředitel společnosti Bentley Systems. „Naše platforma iTwin poskytuje škálovatelný otevřený základ pro technické a komerční inovace, který umožní živému ekosystému tvořivě kombinovat a propojovat to, co digitální dvojčata umožňují složkám infrastruktury. Proprietární analytika, datové služby, benchmarking a komerční modely infrastruktury jako služby, například, nejsou v přímém hledáčku společnosti Bentley Systems, ale rádi se budeme podílet na přípravě budoucích úspěchů. Těšíme se na ekosystém digitálních dvojčat infrastruktury v duchu going digital!“

Společnost Bentley Systems spolupracovala s podnikovým kapitálovým fondem Touchdown Ventures na založení fondu Bentley iTwin Ventures. Počáteční investice do společnosti FutureOn a. s. (www.futureon.com) bylaoznámena 16. října 2020.

O Bentley iTwin Ventures
Bentley iTwin Ventures je kapitálový podnikový fond sponzorovaný společností Bentley Systems, Incorporated. Investuje do společností vyvíjejících inovativní technologie, produkty a služby, které zintenzivňují infrastrukturní ekosystém digitálních dvojčat a tak pomáhá urychlit jejich růst. Další informace najdete na www.BentleyiTwinVentures.com

O akceleračních iniciativách společnosti Bentley Systems
Akcelerační iniciativy společnosti Bentley Systems byly zahájeny v roce 2020 s cílem investovat do nových a dynamicky se vyvíjejících účastníků otevřených ekosystémů za účelem rozvoje digitálních dvojčat v oblasti infrastruktury. Akcelerační iniciativa společnosti Bentley Systems si klade za cíl urychlit tvorbu a zachování digitálních dvojčat a podpořit technologie a inovace, které tímto umožňuje, a to prostřednictvím péče o nové podniky, realizace menšinových investic prostřednictvím fondu Bentley iTwin Ventures a získávání i rozšiřování digitálních integrátorů. K dnešnímu dni se k plně vlastněným investicím řadí společnosti Digital Water Works, Digital Construction Works (společný podnik s Topcon Positioning Systems), Virtuosity a The Cohesive Companies. Bentley iTwin Ventures je kapitálový fond v hodnotě 100 milionů dolarů, který spoluinvestuje do podnikatelských společností, využívajících a rozšiřujících ekosystém infrastrukturních digitálních dvojčat. Dosavadní společné investice zahrnují společnost FutureOn. Ředitel akcelerace Santanu Das rád zodpoví dotazy potenciálních účastníků ekosystému na www.BentleyAccelerationInitiatives.com

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru v oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury při současném zachování globální ekonomiky i životního prostředí. Naše přední softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí k navrhování, výstavbě a provozování silnic a mostů, železnic a přepravy, vod a odpadních vod, veřejné správy a inženýrských sítí, budov, areálů a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace na modelování a simulaci založené na MicroStation, ProjectWise na realizaci projektů, AssetWise na výkonnost aktiv a sítí a platformu iTwin na digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců a generuje roční výnosy přes 700 milionů dolarů ve 172 zemích světa. www.bentley.com/cs

--

Bentley, logo společnosti Bentley a Digital Construction Works (DCW) jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služeb společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.Press Contact:
Rachel Rogers
+1 415 897 5670
Rachel.Rogers@bentley.com
Follow us on Twitter:
@BentleySystems