15 prosince, 2020

Společnost Bentley Systems se stala zakládajícím členem konsorcia digitálních dvojčat

Prohloubení spolupráce s průmyslovými, vládními a akademickými členy pro posílení vzájemné interoperability digitálních dvojčat

EXTON, Pa. – 15. prosince 2020 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury, povýšila svou účast v konsorciu digitálních dvojčat a stala se jejím zakládajícím členem. Společnost Bentley, která byla od prvního dne spuštění konsorcia v květnu 2020 průlomovým členem, prohloubí svou spolupráci zakládajícího člena a stane se členem jeho řídícího výboru.

Definice digitálních dvojčat

Jedním ze způsobů, jak společnost Bentley napomáhá pokroku v misi konsorcia digitálních dvojčat, je definice terminologie používané k popisu digitálních dvojčat. Casey Mullen, uznávaný architekt z oboru strategických technologií společnosti Bentley Systems, přispěl svou odborností jako vedoucí autor definice pojmu digitální dvojče konsorcia digitálních dvojčat. Pan Mullen pomohl odhalit novou definici během panelové diskuse na IOT Solutions World Congress, který se konal 3. prosince 2020.

Definice digitálního dvojčete podle tohoto konsorcia je následující:

Digitální dvojče je virtuální reprezentace reálných entit a procesů, synchronizovaná s určitou frekvencí a věrností.

  • Systémy digitálního dvojčete přeměňují podnikání urychlením holistického porozumění, optimálního rozhodování a efektivní akcí.
  • Digitální dvojčata využívají data v reálném čase a historická data k reprezentaci minulosti i současnosti a simulaci předpokládané budoucnosti.
  • Digitální dvojčata jsou motivována výsledky, přizpůsobena případům použití, poháněna integrací, postavená na datech, vedená znalostmi domény a implementována v IT/OT systémech

„Spolupráce se zástupci různých průmyslových odvětví v pracovních skupinách technologie, terminologie a taxonomie konsorcia na vypracování souboru praktických definic informujících společnosti, které si pořizují nebo zavádějí digitální dvojčata, byla velmi příjemná,“ říká Mullen.

Řízení cesty

Jako zakládající člen společnost Bentley rovněž přispívá řídícímu výboru konsorcia digitálních dvojčat svým poradenstvím a odbornými znalostmi. Adam Klatzkin, viceprezident iTwin Platform ve společnosti Bentley Systems, a pan Mullen pomáhají prosazovat strategický plán konsorcia digitálních dvojčat, pracovních skupin a řízení jako členové řídícího výboru konsorcia. 

„Jsme potěšeni, že je společnost Bentley zakládajícím členem konsorcia digitálních dvojčat a je zároveň členem našeho řídícího výboru,“ říká Dr. Richard Soley, výkonný ředitel konsorcia digitálních dvojčat. „Konsorcium se těší na špičkové odborné vedení týkající se technologií digitálních dvojčat a pokračující přínosy založené na zkušenostech a znalostech společnosti Bentley v odvětví infrastruktury.“

Otevřená platforma pro digitální dvojčata

Spolupráce společnosti Bentley s konsorciem digitálních dvojčat a jeho globálním ekosystémem uživatelů digitálních dvojčat zdůrazňuje její závazek prosazovat otevřená řešení pro digitální dvojčata. Společnost Bentley poskytuje iTwin.js, opensource knihovnu pro vývojáře softwaru k vytváření řešení digitálních dvojčat v odvětví infrastruktury. Společnost Bentley je také členem pracovní skupiny digitálních dvojčat organizace buildingSMART International.

Společnost Bentley nedávno rozšířila svou nabídku digitálních dvojčat o iTwin Platform, novou nabídku platformy jako služby pro vývojáře, jejíž hlavní zásadou je otevřenost. Platforma podporuje širokou škálu projektových nástrojů — od společnosti Bentley a třetích stran — a formátů pro výměnu souborů včetně IFC. Pan Klatzkin říká: „Platforma iTwin poskytuje otevřený základ pro vytváření funkcí digitálních dvojčat pro modelování, simulaci, realizaci projektů, výkonnost aktiv a mnoho dalšího.“

Aby urychlila informovanost o platformě digitálních dvojčat a její zavedení, spustila společnost Bentley partnerský program iTwin, fond iTwin Ventures a uspořádala inaugurační konferenci iTwin Developer

Obrázek: Odznak zakladatele konsorcia digitálních dvojčat

Záhlaví: Jako zakládající člen pomůže společnost Bentley pokročit ve strategickém plánu konsorcia, pracovních skupinách a zásadách správného řízení, aby maximalizovala výhody digitálních dvojčat a urychlila trh s digitálními dvojčaty.

Konsorcium digitálních dvojčat vytvořila nezisková obchodní asociace Object Management Group® se společnostmi Ansys, Dell, Lendlease a Microsoft, aby prokázala hodnotu technologie digitálních dvojčat a urychlila trh digitálních dvojčat. Jako správní orgán digitálních dvojčat konsorcium spojuje průmysl, vládu a akademickou obec, aby podporovalo soudržnost ve pojmosloví, architektuře, bezpečnosti a interoperabilitě technologií digitálních dvojčat. Konsorcium digitálních dvojčat si klade za cíl ovlivnit směr vývoje technologií digitálních dvojčat, stát se ústředním bodem pro myšlenkové vedení digitálních dvojčat a zvýšit úroveň, rozvíjet a zdokonalovat osvědčené postupy a výhody digitálních dvojčat.

O konsorciu digitálních dvojčat

Konsorcium digitálních dvojčat je správní orgán digitálních dvojčat. Spojuje průmysl, vládu a akademickou obec, aby podporovalo soudržnost v pojmosloví, architektuře, bezpečnosti a interoperabilitě technologií digitálních dvojčat. Podporuje využívání technologií digitálních dvojčat od leteckého průmyslu až po přírodní zdroje. Konsorcium digitálních dvojčat je program asociace Object Management Group.

www.digitaltwinconsortium.org

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury — s podporou globální ekonomiky a životního prostředí. Naše přední softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz v oblasti silnic a mostů, železnic a přepravy, vody a odpadní vody, veřejných prací a inženýrských sítí, budov a areálů a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace pro modelování a simulaci založené na MicroStation, ProjectWise pro realizaci projektu, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí a platformu iTwin pro digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 000 spolupracovníků a vytváří roční výnosy přes 700 milionů dolarů ve 172 zemích. www.bentley.com

© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Společnost Bentley, logo Bentley, AssetWise, iTwin, iTwin.js, MicroStation a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

 

 

 


 
    • Digital Twin Consortium Founder Badge
    • Digital Twin Consortium Founder Badge
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR