13 května, 2019

Bentley Systems oznamuje dostupnost OpenBuildings Station Designer

Jedinečným způsobem integruje víceoborový návrh a simulaci chodců
pro železniční a tranzitní stanice

EXTON, Pa. – 13. května 2019 – Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexního softwaru a služeb digitálních dvojčat pro pokroky v oblasti návrhu, výstavby a provozu infrastruktury, dnes oznámila obecnou dostupnost aplikace OpenBuildings Station Designer, což je nová víceoborová aplikace pro návrh, analýzu, vizualizaci a simulaci nových nebo stávajících železničních stanic, stanic metra nebo jiných tranzitních stanic. Aplikace OpenBuildings Station Designer byla v návaznosti na obecné BIM aplikace vytvořena speciálně pro modelování železničních a tranzitních stanic s obsahem a pracovními toky specifickými pro konkrétní aktiva. OpenBuildings Station Designer optimalizuje a automatizuje kolaborativní návrhy mezi architektonickými, mechanickými, elektrickými a stavebními odvětvími, které sdílí funkce modelování, řešení konfliktů a dokumentace.

OpenBuildings Station Designer obsahuje LEGION, přední simulační software, který společnost Bentley získala ke konci roku 2018 a který umožňuje plné modelování provozu chodců za účelem optimalizace kroků, hledání cesty, řízení davu, bezpečnosti a zabezpečení. Díky integrované funkci modelování a simulace situací zahrnujících chodce aplikace OpenBuildings Station Designer pomáhá projektantům vylepšit funkční využití prostoru, průchodnost cestujících a zkušenosti chodců.

Díky otevřenému modelovacímu prostředí společnosti Bentley, umožňuje OpenBuildings Station Designer opakující digitální pracovní toky zahrnující OpenRail a OpenRoads, aby bylo zajištěno komplexní a koordinované inženýrské modelování dopravních aktiv a režimů dopravy. V propojeném datovém prostředí (Connected Data Environment = CDE) OpenRail společnosti Bentley cloudová služba Components Center přispívá ke zlepšení kvality a integrity projektu stanice prostřednictvím předem vyplněných digitálních komponent, které zahrnují signalizační zařízení, eskalátory, turnikety, systémy veřejných adres, značení, kiosky a další.

OpenBuildings Station Designer překonává bariéry mezi zainteresovanými stranami a zvyšuje hodnotu a vhodnost výstupů návrhu pro daný účel prostřednictvím:

 • zahrnuté simulace chodců LEGION;
 • integrace se softwarem OpenRail pro návrh železnice;
 • integrace se softwarem OpenRoads pro návrh silnic;
 • řešení konfliktů;
 • víceoborové dokumentace;
 • předem připravených katalogů pro funkční prostory a zařízení;
 • oživených vizualizací.

Santanu Das, SVP pro obchodní jednotku integrace návrhů ve společnosti Bentley, řekl: „OpenBuildings Station Designer odráží náš cíl zlepšovat BIM prostřednictvím digitálních dvojčat, díky zahrnutí výstupů integrální simulace provozu chodců do víceoborových návrhů. Díky těmto poznatkům může projektant předvídat nedostatečnou průchodnost pro chodce a upravit rozvržení tak, aby bylo možné zlepšit efektivitu a bezpečnost stanice, a v konečném důsledku tak zlepšit spokojenost cestujících. Můžeme také očekávat, že aplikace OpenBuildings Station Designer bude prospěšná také pro existující železniční a tranzitní stanice, které lze zrenovovat a vylepšit – zvýšit jejich kapacitu a průchodnost.‟

Mike Nicholson, společník pro Steer Group, řekl: „Už více než deset let společnost Steer úspěšně poskytuje širokou škálu studií pro modelování chodců po celém světě pomocí nástroje LEGION. Nyní se těšíme na plné využití funkcí BIM aplikace OpenBuildings Station Designer.‟

##

Informace o otevřeném modelovacím prostředí společnosti Bentley
Sdílení digitálních komponent prostřednictvím cloudové služby Components Center a propojení automatizovaných a opakujících se digitálních pracovních toků v různých odvětvích pro integraci návrhu je základem otevřeného modelovacího prostředí společnosti Bentley. Otevřené modelovací aplikace společnosti Bentley jsou také „otevřené‟ pro analytiku a simulaci pomocí analytických nástrojů z portfolia společnosti Bentley, které zahrnují RAM, STAAD, PLAXIS, LEGION, LEAP, SITEOPS a AutoPIPE.

Otevřené modelovací prostředí zahrnuje inženýrské a BIM aplikace založené na MicroStation, specializované pro typy aktiv a řešení a umožňuje pokrok ve spolupráci, řešení konfliktů a víceoborových výstupů z libovolné aplikace. Stále se rozrůstající seznam otevřených modelovacích aplikací společnosti Bentley zahrnuje OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads, OpenRail, OpenBridge, OpenSite, OpenFlows a OpenUtilities.

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům v oboru návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Inženýrské a BIM aplikace společnosti Bentley založené na MicroStation a její cloudové služby digitálních dvojčat podporují realizaci projektu (ProjectWise) a výkonnost aktiv (AssetWise) v oblasti dopravy a dalších veřejných služeb, inženýrských sítí, průmyslových závodů a závodů pro řízení zdrojů a komerčních a institucionálních zařízení.

Společnost Bentley Systems má více než 3500 zaměstnanců, roční příjmy přesahující 700 milionů USD ve 170 zemích a od roku 2014 investovala přes 1 miliardu USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Od jejího založení v roce 1984 je společnost z většiny vlastněna jejími pěti zakládajícími bratry Bentleyovými. Akcie společnosti Bentley se obchodují na základě pozvání na soukromém trhu NASDAQ. www.bentley.com

Bentley, logo Bentley, AssetWise, AutoPIPE, LEGION, RAM, STAAD, PLAXIS, LEAP, SITEOPS, MicroStation, OpenBuildings Station Designer, OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads, OpenRail, OpenBridge, OpenSite, OpenFlows, OpenUtilities a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích přímých či nepřímých plně vlastněných dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Popisky a obrázky:
OpenBuildings Station Designer optimalizuje víceoborové návrhy mezi architekty a inženýry v mechanických, elektrických a stavebních oborech, pomocí sdílené sady funkcí modelování, řešení konfliktů a dokumentace.

OpenBuildings Station Designer zahrnuje nástroj LEGION Model Builder, což je přední aplikace od společnosti Bentley pro plnohodnotné modelování provozu chodců.

OpenBuildings Station Designer pomáhá projektantům zlepšit kvalitu návrhu stanice a zařízení a optimalizovat funkční využití prostoru a zkušenosti chodců.

OpenBuildings Station Designer byla vytvořena speciálně pro návrh železničních a tranzitních stanic s obsahem a pracovními toky specifickými pro konkrétní aktiva.

 

  • OBSD Master
  • OBSD3
  • OBSD6
  • OBSD Master
  • OBSD Master
  • OBSD3
  • OBSD6
  • OBSD Master
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR