13 května, 2019

Bentley Systems oznamuje dostupnost OpenSite Designer

Jedinečným způsobem integruje modelování reality, optimalizaci a automatizované výstupy pro urychlení
pokroku digitálních dvojčat pro návrh stavenišť pozemních staveb.

EXTON, Pa. – 13. května 2019 – Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexního softwaru a služeb digitálních dvojčat pro pokroky v oblasti návrhu, výstavby a provozu infrastruktury, dnes oznámila dostupnost OpenSite Designer, což je integrovaná aplikace pro pozemní stavby a pracovní toky územního rozvoje ve fázích konceptu, předběžného a podrobného návrhu. OpenSite Designer rozvíjí BIM prostřednictvím rozsáhlého 3D návrhu staveniště, modelováním reality podmínek na staveništi ze zdrojů dostupných ze snímků pořízených drony a skenováním, geotechnické analýzy, modelování terénu, rozvržení staveniště a optimalizace sklonů, modelování a analýzy odvádění dešťové vody, modelování podzemních inženýrských sítí, tvorby podrobných výkresů a oživených vizualizací.

OpenSite Designer umožňuje vytváření rychlých a opakovatelných koncepčních návrhů, využití kontextových informací získaných prostřednictvím mračen bodů, sítí reálného stavu, GIS a dalších zdrojů pro zlepšení pochopení existujících podmínek na staveništi. V rámci spolupráce s geotechnickými inženýrskými řešeními PLAXIS a SoilVision od společnosti Bentley lze plány staveniště vylepšit pomocí nových informací o aktivních vlastnostech půdy včetně nosnosti, tlaků a posuvu.

Pomocí aplikace OpenSite Designer mohou uživatelé vytvářet inteligentní 3D modely, které obsahují informace o staveništi, data o terénu, parkovací místa, stavební podloží, příjezdové cesty, chodníky, rozvržení parcel a související prvky staveniště. Během fáze předběžného návrhu může stavební inženýr vyplnit a subjektivně vylepšit rozvržení a současně se dále spolehnout na automatizované optimalizace, které reagují na inženýrské změny. Pro dokončení digitálních pracovních toků projektu, aplikace OpenSite Designer plně podporuje podrobný návrh stavebního inženýra včetně vytvoření všech požadovaných výstupů projektu.

Pro mnoho stavebních inženýrů bude OpenSite Designer znamenat pokrok při práci na návrzích stavenišť a posun z tradičních 2D plánů a profilů na 3D modelovací prostředí, což zajistí efektivnější analýzu hydrauliky, geotechnických a geoprostorových vlastností a zemních prací. Díky včlenění optimalizace analytiky technologie SITEOPS od společnosti Bentley je OpenSite Designer nástupcem funkcí pro návrh staveniště softwarů PowerCivil, topoGraph, GEOPAK Site, InRoads Site a MXSite společnosti Bentley.

Dustin Parkman, viceprezident pro integraci návrhů infrastruktury pozemních staveb ve společnosti Bentley Systems, řekl: „Kolaborativní povaha digitálních pracovních toků, které spojují analýzu a simulaci s návrhem a modelováním, je ilustrována v naší nové aplikaci OpenSite Designer. Jsme nadšení, že zcela poprvé zde máme kompletní řešení pro návrh staveniště a územního rozvoje, které urychlí přechod stavebních inženýrů na digitální inovace!“

Michael Semeraro, Jr., PE, PP, generální ředitel, EVP, Langan International, řekl: „Společnost Langan vždy hledala příležitosti k tomu, abychom se odlišili od konkurence díky naší technické dokonalosti a odborným znalostem. V případě optimalizace stavenišť, analýzy zemních prací a identifikace nákladů v naší fázi plánování jsme se vždy spoléhali na SITEOPS. Nyní se těšíme na používání aplikace OpenSite Designer také k vytváření podrobných návrhů a dokumentace.“

Greg Bentley, výkonný ředitel společnosti Bentley Systems, řekl: „Zajímavé je, že po třech desetiletích na přední pozici v oboru softwaru pro pozemní stavebnictví přichází vrchol v podobě aplikace OpenSite Designer – dobře dostupné a velmi potřebné aplikace, která v sobě kombinuje maximální vhodnost pro daný účel a nepřekonatelně snadné použití a přijetí. V konečném důsledku využívá toho, co považujeme za nepostradatelnou charakteristiku digitálních dvojčat infrastruktury – realita ze snímků, věrohodnost ze simulace a optimalizace a věrnost záměru návrhu v různých revizích. Spokojenost stavebních inženýrů s prací a jejich návrhy staveniště se výrazně zlepší díky revolučním změnám v aplikaci OpenSite Designer. Vyzkoušejte to!“

Přečtěte si další informace o aplikaci OpenSite Designer.

##

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům v oblasti návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Inženýrské a BIM aplikace společnosti Bentley založené na MicroStation a její cloudové služby digitálních dvojčat podporují realizaci projektu (ProjectWise) a výkonnost aktiv (AssetWise) v oblasti dopravy a dalších veřejných služeb, inženýrských sítí, průmyslových závodů a závodů pro řízení zdrojů a komerčních a institucionálních zařízení.

Společnost Bentley Systems má více než 3500 zaměstnanců, roční příjmy přesahující 700 milionů USD ve 170 zemích a od roku 2014 investovala přes 1 miliardu USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Od jejího založení v roce 1984 je společnost z většiny vlastněna jejími pěti zakládajícími bratry Bentleyovými. Akcie společnosti Bentley se obchodují na základě pozvání na soukromém trhu NASDAQ. www.bentley.com

Bentley, logo Bentley, Bentley PowerCivil, Bentley topoGraph, GEOPAK Site, InRoads, InRoads Site, MXSite, OpenSite, OpenSite Designer, PLAXIS, SITEOPS a SoilVision jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích přímých či nepřímých plně vlastněných dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Obrázky a popisky:
Pomocí aplikace OpenSite Designer mohou uživatelé vytvářet inteligentní 3D modely pro projekty pozemních staveb, které obsahují informace o staveništi, data o terénu, parkovací místa, stavební podloží, příjezdové cesty, chodníky, rozvržení parcel a související prvky staveniště.

 

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR