01 května, 2019

STAAD.Pro nyní zahrnuje integrované pracovní toky pro návrh betonových konstrukcí

STAAD.Pro CONNECT Edition (verze 22.03.00.28) je již k dispozici


Účel vydání

Licence STAAD.Pro již umožňuje uživatelům využívat mnoho pokročilých funkcí pro návrh betonových konstrukcí, které dříve nabízela pouze licence STAAD.Pro Advanced.

STAAD.Pro CONNECT Edition, verze 22, aktualizace č. 3 (22.03.00.28), vydaná v lednu 2020, nyní zahrnuje mnoho aspektů pokročilých pracovních toků při projektování betonových konstrukcí, včetně základního navrhování sloupů, stěn a nosníků. Uživatelé mohou přejít na STAAD.Pro s aktualizací č. 3 a začít tyto nové funkce využívat.


Klíčové funkce

Díky těmto funkcím ve standardní verzi STAAD.Pro můžete vyzkoušet některé možnosti navrhování a analýzy betonových konstrukcí, které nabývají ještě většího rozsahu s licencí STAAD.Pro Advanced. Mezi klíčová vylepšení standardní verze STAAD.Pro například patří:

  • Integrovaný návrh betonových prvků, jako jsou nosníky, sloupy a stěny
  • Navrhování v souladu s americkými, britskými, indickými a evropskými normami za pomoci vylepšeného pracovního toku při projektování betonových konstrukcí, který slouží jako vzor.
  • Vylepšené modelování a zatěžování desek ve fyzikálním modeláři usnadňující modelování betonových konstrukcí.

Komplexnější sadu pro pokročilé projektování betonových konstrukcí uživatelé získají s licencí STAAD.Pro Advanced, která zahrnuje navrhování základů a desek, výstup výkresů do souboru CAD a několik dalších pokročilých funkcí.