01 května, 2019

Společnost Bentley nabízí digitální dvojčata pro infrastrukturu inženýrských sítí

OpenFlows SewerOPS CONNECT Edition (verze: 10.03.00.76) – právě k dispozici


Společnost Bentley s hrdostí oznamuje obecnou dostupnost OpenFlows SewerOPS, kompletního prediktivního řešení pro sítě pro odpadní a dešťové vody. Tato aplikace poskytuje nástroje představující klíčový pokrok, které slouží k provozu bezpečného a udržitelného systému sběru odpadních vod.

OpenFlows SewerOPS umožňuje inženýrům a provozovatelům rychle předvídat dopad různých událostí, jako jsou například vysoké průtoky, ucpání a výpadky proudu a určit tak ten nejlepší následný postup. Její jednoduché rozhraní poskytuje přehled o systémovém výkonu v reálném čase a umožňuje inženýrským sítím přesně předvídat, co nastane, a vědět, jak zareagovat, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

Díky OpenFlows SewerOPS se provozní oddělení mohou připravit na nevlídné počasí. Buďte připraveni na to, až bouřkové události překročí kapacitu sběrného systému, a použijte integrované modely aplikace OpenFlows FLOOD k výpočtu rozsahu přeplnění kanalizace.


Klíčové funkce

S těmito funkcemi v OpenFlows SewerOPS si můžete namísto čekání na upozornění ze systému SCADA rychle vizualizovat, co se děje ve sledovaných místech, a předpovídat budoucí výkonnost systému.

  • Analýza kombinovaného přeplnění kanalizace
  • Analýza hydrauliky sítě odpadních vod
  • Řízení reakce na nouzovou situaci
  • Předvídání přítoku do čističky odpadních vod

Více informací