26 dubna, 2018

Společnost Bentley Systems získala společnost Plaxis a doplňkovou společnost SoilVision za účelem integrace geotechnického inženýrství do digitálních pracovních postupů pro infrastrukturní projekty

Ucelené prostředí pro modelování nyní zahrnuje geo-strukturální
a geo-environmentální spolupráci

EXTON, Pa., USA – 26. dubna 2018 – Bentley Systems, Incorporated, přední světová společnost zaměřená na poskytování komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, dnes oznámila akvizici společnosti Plaxis, předního poskytovatele geotechnického softwaru se sídlem v Delftu v Nizozemsku, a současně dohodu o akvizici společnosti SoilVision sídlící v kanadském Saskatchewanu, jež je poskytovatelem softwaru pro geoinženýring. Tyto akvizice společně se softwarem gINT představujícím nejlepší řešení na trhu od společnosti Bentley, který je určený k protokolování vrtů a správě dat, mají za cíl vytvořit ze společnosti Bentley kompletní zdroj nástrojů pro geotechnické profesionály, kteří se rozhodli pro „přechod na digitalizaci.” Pokroky BIM lze konečně rozšířit i do oblasti zásadního podpovrchového projektování u každého infrastrukturního projektu.

Projekty vždy nutně začínají geotechnickými průzkumy a vzorkováním, které jsou zaznamenávány softwarem gINT k vytvoření univerzální dokumentace a sestavování zpráv. Dále profesionální pracovníci provedou inženýrské úkony vztahující se k zjištěí vlastností půdy, chování půdního podloží a průtoku podpovrchových vod pomocí aplikací SoilVision’s SVOFFICE doplněnými o nabídku společnosti Plaxis. Poté se analyzuje interakce mezi půdou a stavební konstrukcí prostřednictvím inženýrského softwaru pro návrh, simulaci a projektování (např. PLAXIS 2D, PLAXIS 3D) od společnosti Plaxis.

Nové příležitosti, pramenící z digitálních pracovních postupů umožněných uceleným prostředím pro modelování od společnosti Bentley, znamenají možnost integrace geotechnických aplikací a konstrukčních aplikací Bentley (jako například STAAD, RAM a SACS) pro zajištění bezprecedentní výkonnosti geo-strukturálních inženýrských postupů. Jelikož v požadavcích investorů, konstrukčních strategiích nebo podmínkách na staveništi může docházet ke změnám (při průběžném průzkumu prostřednictvím bezpilotních leteckých prostředků a aplikace ContextCapture od společnosti Bentley pro modelování reálného stavu), je možné soustavně aplikovat geotechnickou analýzu za účelem zlepšení výsledků pod správou prostřednictvím služeb ProjectWise pro vzájemnou spolupráci.

Z hlediska současných nároků na infrastrukturu vystupují do popředí geotechnické aspekty projektů.  Například urbanizace podporuje růst jak ve vertikálním směru, tak i směrem do podzemí, přičemž důraz je kladen na kapacitu základů a tunelů. A nové infrastrukturní projekty jakéhokoli typu závisí na vybudovaných přehradách, hrázích, násepech, protipovodňových hrázích a zádržných nádržích, které zlepšují jejich odolnost. Nové typy aktiv, jako například námořní stavby s větrnými turbínami, navíc vyžadují nové schopnosti geotechnické analýzy, které lze v tomto případě vykonávat pomocí připravovaného softwaru MoDeTo od společnosti Plaxis.

Vzhledem k tomu, že infrastrukturní stavby jsou zásadním způsobem spjaty s podpovrchovým prostředím, jsou ohrozitelné geo-environmentálními riziky, jako například seizmickou činností, poklesy půdy a dopady povětrnostních vlivů. Využitím nových digitálních pracovních postupů, které zahrnují monitoring a analytiku v reálném čase během provozu infrastruktury, mohou profesionálové v oblasti geotechniky hrát stále důležitější roli, kterou si zaslouží za svůj přínos k dosažení odolnosti vůči geo-environmentálním rizikům.

Generální ředitel společnosti Bentley Systems, Greg Bentley, řekl: „Moji kolegové a já vítáme naše nové týmy ze společností Plaxis a SoilVision, které sdílejí hluboké zanícení pro aplikaci vědy pro lepší inženýrskou praxi. Dr. Ronald Brinkgreve ze společnosti Plaxis a Dr. Murray Fredlund, zakladatel SoilVision, jsou toho jasným příkladem. Věřím, že každý geotechnický inženýr již někdy s výhodou využil průběžně představovaná pokroková řešení od společnosti Plaxis pro zlepšení rozsahu a kvality své práce nebo nástroje pro svůj obor, které navýšily přidanou hodnotu jeho práce. Se svým profesionálním a své práci oddaným týmem managementu vedeným Janem-Willemem Koutstaalem se ze společnosti Plaxis stala jedna z nejúspěšnějších softwarových společností, jakou jsem kdy viděl.”

Bentley dále dodal: „Zatímco většina oborů v rámci infrastrukturního inženýringu konvergovala kolem intuitivních 3D modelů, zdá se, že geotechnické aplikace postupovaly po méně graficky zaměřené cestě vývoje, a zůstaly tak izolované od pracovních postupů zahrnujících více různých disciplín. Tento ‟odpojený‟ způsob smýšlení převažoval dokonce i tehdy, když Plaxis, SoilVision a gINT uváděly 3D inovace do běžné praxe. Naše ucelené prostředí pro modelování na platformě BIM konečně pojme i geotechnickou profesi do rámce digitálních pracovních postupů pro jakýkoli infrastrukturní projekt a aktivum.”

Tony O’Brien, globální vedoucí pro geotechnickou praxi  společnosti Mott MacDonald, řekl, „PLAXIS je jedním z našich klíčových analytických nástrojů používaných v celé naší globální geotechnické praxi. Když je používán zkušenými specialisty, PLAXIS dokáže zanalyzovat mnohé z našich nejsložitějších problémů z hlediska interakce mezi podložím a stavební konstrukcí. Bude-li v rukách společnosti Bentley, cítíme velká očekávání v tom smyslu, že budeme moci dosáhnout více prostřednictvím digitálních pracovních postupů umožněných interakcí mezi technologií PLAXIS a obsáhlým prostředím pro modelování od společnosti Bentley — pracovních postupů, které jsou kompatibilní s důrazem společnosti Mott MacDonald na propojené myšlení a řešení komplexních úloh v oboru infrastruktury.”

O společnosti Plaxis
Společnost Plaxis je světovým lídrem na trhu s geotechnickým inženýrským softwarem založeným na metodě konečných prvků a své aplikace nabízí uživatelům ve více než 100 zemích světa. Se svou dlouhodobou reputací jakožto průmyslový standard pro geotechnické návrhy slouží software společnosti Plaxis vlastníkům projektů, dodavatelům a konzultantům v oborech pozemního stavitelství, ropného a plynárenského či námořního průmyslu a vládním organizacím. www.plaxis.com

O společnosti SoilVision
Společnost SoilVision byla založena v roce 1997 a věnuje se 3D koncepčním návrhům a analýzám stability svahů, průtoku podpovrchových vod, pnutí/deformací, přenosu kontaminantů, teplotního proudění v nasycených/nenasycených půdách a dále souvisejícím procesům pro geotechnické inženýry a hydrogeology. Software řeší komplexní problémy na základě číselného modelování a analýzy zemských struktur v oboru stability půdních a skalních svahů u zemních hrází, otevřených jam, protipovodňových hrází, násepů a zádržných stěn. Tento software je používán pro základní návrhy a rovněž jakožto nástroj pro pokročilou nenasycenou analýzu. Software se široce využívá v důlním průmyslu za účelem návrhu a vyhodnocení rozsáhlých uměle konstruovaných zemních struktur. www.soilvision.com

O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou ucelených implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu.

 

Společnost Bentley byla založena v roce 1984 a má více než 3500 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 700 milionů USD a od roku 2012 investovala přes 1 miliardu USD do výzkumu, vývoje a akvizic. www.bentley.com

Související snímky:

PLAXIS 3D
Titulek: PLAXIS 3D provádí trojrozměrnou analýzu deformace, interakce mezi půdou a stavební konstrukcí a stabilty v oboru geotechnického inženýrství a mechaniky skalních útvarů.

SoilVision
Titulek: Aplikace SoilVision poskytují schopnosti pro provádění technických úkonů vztahujících se k zjištění vlastností půdy, chování půdního podloží a průtoku podpovrchových vod.

 ##

Bentley, logo společnosti Bentley „B”, AssetWise, ContextCapture, gINT, MicroStation, ProjectWise, RAM, SACS a STAAD jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR