11 října, 2017

Digitalizace: Bentley dokončuje spuštění svého aplikačního portfolia CONNECT Edition, které nabízí komplexní prostředí pro modelování infrastruktury

Hlavní pokroky BIM v interdisciplinárních digitálních pracovních tocích pro cesty,
železnice, vodní toky a letiště na konferenci Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017 

SINGAPORE — Konference Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017 —11. října 2017 — společnost Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, dnes oznámila dokončení svého aplikačního portfolia CONNECT Edition pro projektové, analytické, konstrukční a výkonnostní modelování infrastruktury. Komplexní modelovací prostředí CONNECT Edition podporuje sladěné digitální pracovní postupy napříč všemi aplikacemi pro všechny disciplíny při realizaci projektů, které přímo čelí výzvám, které představují nejnáročnější infrastrukturní projekty.

Na konferenci Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017 společnosti Bentley, která se v letošním roce konala v Singapuru, společnost Bentley na své klíčové prezentaci představující produkty, uvedla digitální pracovní postupy pro digitální města, které byly nově umožněny celým aplikačním portfoliem CONNECT Edition. Byly uvedeny čtyři interdisciplinární prezentace o návrhu, výstavbě a provozu silnic, železnic, vodní a kanalizační infrastruktury a letištní infrastruktury. Tyto prezentace projektů ilustrovaly křižovatku a vzájemnou závislost civilních, užitkových, stavebních a výrobních aplikací a spolupráci digitálních pracovních postupů mezi interdisciplinárními týmy zajištěné portfoliem CONNECT Edition, s cílem poskytovat složité a mnohostranné projekty.

Pozemní komunikace

Dustin Parkman, Viceprezident, modelování pozemních staveb a reality, představil digitální pracovní postupy CONNECT Edition pro projekt silnic, od jeho koncepce až po výstavbu. Začal tím, že přinesl technicky připravený digitální kontext do aplikace OpenRoads ConceptStation, počínaje vysoce přesnými sítěmi re8ln0ho stavu podkladového terénu připravenými pomocí ContextCapture a přenesl je do aplikace pomocí ContextShare. Potom představil ortofotografie, digitální povrchové modely a mračna bodů k použití v kombinaci s podrobnými daty měření. Pomocí tohoto digitálního kontextu rychle vytvořil interaktivně koncipovaný koncepční návrh. Poté, když se přesunul do aplikace OpenRoads Designer, ve které vytvořil detailní návrh, propojil digitální kontext a geometrii z koncepčního návrhu spolu s mostem navrženým v aplikaci OpenBridge Modeler CONNECT Edition a geotechnickými daty pro podloží podél základů a pilířů mostů. Poté byl schopen analyzovat skutečné segmentové prvky mostu a při návrhu silnice a další infrastruktury zajistit formu, funkci a strukturální integritu. Pan Parkman poté představil digitální stavební postupy, a to sloučením aplikace ProjectWise CONNECT Edition a cloudových služeb Magnet Enterprise společnosti Topcon, které umožňují funkci autonomního dlažebního stroje pomocí aplikace OpenRoads. Prezentaci uzavřel ukázkou dronů společnosti Topcon zachycující snímky dokončené dálnice a přinášející data prostřednictvím aplikace MAGNET Enterprise společnosti Topcon pomocí službyContextCapture Cloud, čímž vytvořil síť reálného stavu, která bude využita při řízení a údržbě sítí a kontrolních tocích aplikace AssetWise.

Železnice

Jeremy Shaffer, viceprezident pro železniční řešení, oznámil nové řešení OpenRail od společnosti Bentley, přičemž předvedl železniční projekt od plánování po realizaci. Zdůraznil význam postupného zajištění provozních požadavků na počátku projektu a systémového inženýrství jako rámce pro digitální pracovní postupy pro realizaci projektu složitých železničních systémů. Pan Shaffer začal s koncepčním návrhem, přenesl digitální kontext vytvořený v aplikaci ContextCapture do aplikace OpenRail ConceptStation a využil digitálních komponent z Components Center k interaktivnímu návrhu částí tratě. Poté použil aplikaci AECOsim Station Designer a navrhl komplexní víceúčelovou železniční stanici. Stanice byla bezproblémově koordinována s podrobným projektem pozemní stavby, vytvořeným v aplikaci OpenRail Designer a poskytujícím pohled na celkové schéma a optimální kombinaci formy a funkce.  Platforma, zařízení a změny na silnicích a parkovištích byly prováděny paralelně s projekty mostu, tunelu, tratě, elektrifikace a signalizačního zařízení, přičemž všechny využily komplexního modelového prostředí CONNECT Edition, aby zajistily realizaci plně funkční stanice. Pan Shaffer poté představil aplikaci Navigator Web, přičemž nejprve v prohlížeči prozkoumal a prověřil projekt velkého 3D modelu navržené stanice a trati a poté interaktivně prověřil 3D model z provozního hlediska. Prezentaci dokončil představením cloudové služby ConstructSim Completions sloužící k uvedení do provozu a mechanickému předání a zdůrazňil důležitost dodávání modelů digitálního inženýrství a digitálního kontextu železnice pro provozní využití v aplikaci AssetWise.  

Infrastruktura pro vodovody a kanalizace

Robert Mankowski, viceprezident pro výkonnost aktiv, zahájil svou sekci aplikacemi CONNECT Editions WaterGEMS a SewerGEMS, simuloval chování vodovodní sítě a kanalizačního systému a ukázal, jak inženýři mohou rychle vyhodnotit tisíce plánovacích scénářů pro identifikaci optimálních zlepšení a naplnit budoucí potřeby města. Mankowski se dále zaměřil na čističky odpadních vod a uvedl aplikaci OpenPlant Modeler CONNECT Edition, která využívá digitální komponenty z centra Components Center pro multidisciplinární digitální pracovní postupy, a použil Navigator Web k interaktivnímu dotazování velkého a složitého modelu 3D OpenPlant pouze pomocí webového prohlížeče. Poté demonstroval nové možnosti aplikace AssetWise, které byly vytvořeny pro provozovatele vodovodů a kanalizací za účelem zachycení aktivit nebo zásahů, včetně průzkumů stavu pomocí průmyslové televize, přetoků sanitární kanalizace, čištění potrubí a dalších. Vlastníci mohou tyto údaje kombinovat s prostorovou a síťovou analýzou pro analyticky a datově řízené rozhodnutí zaměřené na cílenější a optimalizované provozní a investiční výdaje. Oznámil také, že aplikace AssetWise nyní využívá služby strojového učení na platformě Microsoft Azure, aby pomohla vlastníkům najít strukturu údajů, identifikovat anomální chování a předpovědět budoucí výsledky založené na minulosti. Nakonec ukázal, jak data senzoru v reálném čase v kombinaci se simulačními modely pomáhají operátorům předpovídat budoucí chování systému s cílem zlepšit rozhodování a snížit náklady.

Letiště

Aplikace na letištích představil Andy Smith, ředitel produktového managementu, modelování projektů. Pan Smith vysvětlil, že multidisciplinární digitální pracovní postupy aplikací CONNECT Edition jsou ideální k vyřešení využívání půdy, projektování letišť, projektování terminálů a pro podporu provozu zařízení. Pan Smith začal tím, že pomocí ContextCapture přinesl technicky připravený digitální kontext stávajících stavebních podmínek a stavby. Vytvořil hlavní plán a územní plány pro letiště, a prokázal tím schopnost aplikace Map CONNECT Edition společnosti Bentley kombinovat data GIS a BIM. Poté použil aplikaci OpenRoads Designer a detailně navrhl ranveje a správu dešťových vod. Na samotném terminálu použil GenerativeComponents AECOsim Building Designer CONNECT Edition k prozkoumání inovativních a unikátních stavebních forem, přičemž zvolená struktura byla fyzicky modelována a analyzována pomocí aplikace STAAD CONNECT Edition. Kontrola projektu byla provedena pomocí služby Navigator Web, kde pan Smith v prohlížeči interaktivně prozkoumal velké množství komplexních modelů. Konečný návrh byl pak oživen s ohromujícím realismem pomocí aplikace AECOsim Building Designer a nyní již zahrnuté funkce LumenRT.

Bhupinder Singh, produktový manažer společnosti Bentley Systems, řekl: „Příkladem digitální cesty jsou propojené interdisciplinární digitální pracovní postupy. Komplexní projekty, jako jsou letiště nebo železnice, vyžadují podrobnou koordinaci, zejména mezi horizontální a vertikální infrastrukturou. Uspořádání kolejí má například přímý vliv na konstrukci a strukturu železniční stanice. Aplikace CONNECT Edition splňují tyto požadavky, které jsme ilustrovali v dnešních prezentacích.“

Při upgradu z verze V8i na aplikace CONNECT Edition u uživatelů nedochází ke změně formátů souborů. A protože aplikace CONNECT Edition jsou automaticky aktualizovány, pokroky BIM jsou nepřetržité a nikdy nemají rušivé účinky.

„Jsme nadšeni, že nyní nabízíme kompletní portfolio aplikací CONNECT Edition a poskytujeme platformu propojeného datového prostředí, které je škálovatelné i pro ty nejsložitější projekty. Přijetím řešení CONNECT Edition nyní mohou uživatelé okamžitě využívat digitálního kontextu, digitálních komponent a digitálních pracovních postupů v celém životním cyklu infrastruktury pro včasnou realizaci projektů a vyšší výkonnost aktiv,“ uvedl pan Singh.

Aktualizace podpůrných politik aplikací společnosti Bentley

Vzhledem k tomu, že je naplánována dostupnost celého portfolia aplikací CONNECT Edition, technická podpora společností Bentley Systems pro verze aplikací nižší než V8i skončí dne 1. ledna 2019. Generace aplikací V8i byla představena v roce 2008.

Uživatelé si mohou být jisti, že technická podpora společnosti Bentley Systems a podpora aplikace ProjectWise pro verze V8i bude pokračovat až do 1. ledna 2021.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu.

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3.000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2011 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure, přední akce společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500, což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

O konferenci Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017

Konference společnosti Bentley Year in Infrastructure 2017 (Rok v infrastruktuře 2017) je celosvětové setkání předních manažerů v oblasti navrhování, výstavby a provozu infrastruktury. Součástí konference jsou série fór, prezentací, ukázek technologií a interaktivních workshopů zaměřených na zkoumání průsečíků mezi technologickými a obchodními hnacími mechanismy a způsobu, jak formují budoucnost realizace infrastrukturních projektů a výkonnost aktiv. Více informací o konferenci naleznete na adrese www.bentley.com/yii2017.

Konference Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2018 se bude konat v Londýně ve dnech 16.-18. října.

# # #

Bentley, logo společnosti Bentley „B“, Be, AECOsim Building Designer, AssetWise, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, Navigator Web, OpenPlant, OpenRail, OpenRoads, ProjectWise a STAAD jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR