11 října, 2017

Digitalizace: Společnost Bentley oznámila cloudovou platformu iModel 2.0 a její službu iModelHub Cloud – automatizující změnu synchronizace, digitální přizpůsobení a rozsáhlou viditelnost

Bezproblémově překrývá současné procesy BIM, zvětšuje integraci projektového návrhu ProjectWise umožňující digitální postupy v rámci propojených projektů a propojených aktiv

SINGAPUR — Konference Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017 — zakladatel společnosti Bentley Systems, Keith Bentley, dnes představil cloudovou platformu „iModel 2.0“ a její novou službu iModelHub pro urychlení „digitalizace“ pro uživatele služeb integrace návrhu aplikace ProjectWise. Bez nutnosti změn stávajících aplikací nebo procesů BIM, cloudová služba iModelHub vyvolá aplikačně specifické „iModel bridges“, které automaticky spouští ProjectWise:

  • synchronizuje a distribuuje změny provedené pomocí BIM aplikací specifických pro daný obor;
  • sémanticky a fyzicky propojí jejich základní digitální komponenty; a
  • zachovává plnohodnotnou viditelnost pro komplexní a průběžné revize návrhu ve všech oborech projektu a u všech jeho účastníků. 
Synchronizace změn

Služba integrace projektu aplikace ProjectWise využívá nejlepších technologií pro sdílení, které se umístily na 43. místě z 50 nejlepších firem v oblasti projektování magazínu ENR. Řídí pracovní postupy využívajících souborů při realizaci projektů, které odpovídají smluvním rolím a které respektují asynchronní a často odpojenou povahu pracovních balíčků a spolupráci v oblasti projektů infrastruktury. Přidání aplikace iModelHub využívá cloudových služeb založených na platformě Microsoft Azure k plnému připojení projektu – synchronizace všech zaregistrovaných změn projektů a automatické aktualizace kompozitního projektu iModel umožňující komplexní a souvislé kontroly návrhu, které zdůrazňují pokrok a rizika v digitálních pracovních tocích napříč obory.

iModelHub zapisuje všechny změny projektu na časové ose a oznamuje účastníkům projektu, na základě konfigurace projektu v aplikaci ProjectWise, dostupnost příslušných změn.  Účastníci se mohou rozhodnout synchronizovat (nebo ne) konkrétní milníky harmonogramu a z nich a mohou vizualizovat, shrnout, analyzovat a interpretovat dopad probíhajících změn.

Chcete-li plně aktivovat analýzy pro více projektů a pro připojená aktiva, mohou být pro každý analytický subjekt naprogramováni agenti „iModelu agents“, kteří budou informováni o změnách na úrovni projektu pomocí iModelHub a použijí se filtry sledující průběžné aktualizace podnikových datovýc zdrojů - „datových jezer“, zajišťující zabezpečenou dostupnost dat z aktuálních modelů technické infrastruktury pro zajištění shody a bezpečnosti.

Digitální kontext

Díky široce využívaným kontejnerům i-modelu („1.0“) společnosti Bentley pro produkty BIM vlastní struktury ze své podstaty popisují samy sebe, ale tento přístup nebyl určen k agregaci a spolupráci mezi různými obory. Pokročilá aplikace iModel („2.0“) vychází z cloudové služby iModelHub a iModel Bridges, které zajišťují maximální možné propojení iModelů.  

iModel Bridge upravuje informace z nativního formátu aplikace do registru sémantiky, struktury, jednotek a souřadnic aplikace iModelHub . Bentley Systems poskytuje programy iModel Bridge pro své aplikace a další běžné aplikace BIM, jako je Autodesk REVIT, a poskytne API pro vytváření mostů z jiných aplikací.

Plnohodnotná viditelnost, kdekoli

Přidáním synchronizace změn a digitálním sladěním do připojeného datového prostředí sdíleného v rámci aplikace ProjectWise a operačních služeb AssetWise společnosti Bentley, iModelHub zvyšuje hodnotu digitálních pracovních toků v rámci a mezi propojenými projekty, připojenými aktivy a podnikovými datovými zdroji. Distribucí a synchronizací kopií iModelů kdekoli je cloudová platforma iModel 2.0 navržena tak, aby podporovala rozsáhlou škálovatelnost pro spolehlivou, všudypřítomnou a asynchronní viditelnost projektu. Nová aplikace Navigator Web společnosti Bentley například umožňuje každému autorizovanému uživateli v jakémkoli moderním prohlížeči bezpečný přístup k informacím o digitálních součástech projektu a majetku prostřednictvím intuitivního 3D pohledu. Plnohodnotná viditelnost zahrnuje zarovnání modelů BIM a digitálních komponentů v rámci jejich digitálního kontextu technicky zpracovaných sítí reálného stavu vytvořených softwarem Bentley ContextCapture pro modelování reality, například z kontinuálního mapování UAV.

Poprvé lze při realizaci projektu a zpracování pracovních balíčků spolehlivě a zodpovědně využít industrializace BIM, která je podporována potřebným sledováním a řízením neustálých změn při projektování a konstrukčních pracovních postupech a důkladnou plnohodnotnou viditelností realizovaného projektu a stavu stavby. A poprvé může toto plně propojené datové prostředí umožnit modelům digitálního inženýrství sloužit jako digitální DNA pro modelování výkonnosti aktiv infrastruktury spojených s provozními technologickými vstupy a podnikovými datovými zdroji prostřednictvím špičkových spolehlivých služeb a operačních analýz AssetWise společnosti Bentley.

Pohled Keithe Bentleyho

Keith Bentley řekl: „V souvislosti s naší cloudovou platformou iModel 2.0 předpovídám vytvoření urychleného ekosystému inovací pro skutečné digitální pracovní toky v oblasti infrastruktury aktiv.  Abychom toho docílili, naší první prioritou je umožnit výrazná zlepšení realizace projektů infrastruktury a výsledků výkonnosti aktiv, aniž by bylo nutné měnit současné pracovní postupy BIM. Cloudové služby iModelHub poskytují řešení řady problémů v oblasti projektování infrastruktury, kde modelování BIM vytvořilo potenciál pro pokrok, avšak kde špatná alokace informací omezila jeho hodnotu.  Ve skutečnosti jsme vyvinuli cloudovou platformu iModel 2.0 k tomu, abychom docílili digitálního propojení, odpovědnosti a synchronizace založené na změnách a dokonalé viditelnosti jako hlavní uživatelské přínosy. Nejlepší zprávou je, že uživatelé ProjectWise Design Integration si mohou nastavit iModel Bridges, aby se připojili k aplikaci iModelHub bez nutnosti přeškolovat uživatele nebo měnit jejich stávající aplikace nebo pracovní postupy - aniž by představovali riziko pro své projekty. Pokud už nic jiného, hodnota vizualizace vycházející ze změn prostřednictvím aplikace Navigator Web se prokáže natolik potřebná, že si dovolím předpokládat, že většina organizací se bez ní při svých dalších projektech neobejde.

Rád bych vyzval první organizace, aby při své digitalizaci začali spolupracovat s námi a využívali aplikaci iModelHub!“

Další informace o cloudové platformě iModel 2.0 a cloudové službě iModelHub naleznete v části přečtěte si bílou knihu.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou ucelených implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu. 

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3.000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2011 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Rok v infrastuktuře - Year in Infrastructure pro informace o přední akci společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500,  což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo “B” společnosti Bentley, AssetWise, ContextCapture, MicroStation, Navigator Web a ProjectWise jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR