10 října, 2017

Helmuth Ludwig, ředitel globálního oddělení informačních technologií společnosti Siemens, vyzdvihl společné rozvojové projekty se společností Bentley Systems na konferenci Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017


Bentley Systems, Inc. Siemens

  Sdílené aktualizace o společných vývojových aktivitách s cílem podporovat „digitální dvojčata“ produktů, výroby a výkonnosti

SINGAPUR – konference Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017 – 10. října 2017 – Helmuth Ludwig, ředitel globálního oddělení informačních technologií společnosti Siemens, ve své přednášce na výročním setkání společnosti Bentley zabývající se otázkami návrhů, výstavby a provozu infrastruktury představil scénář ilustrující společné příspěvky společností k digitálním pracovním postupům a digitálním městům a uvedl aktuální informace o různých společných rozvojových projektech, které probíhají společně s Bentley Systems a které byly zahájeny v rámci jejich strategické aliance, která byla oznámena v listopadu roku 2016. Tyto společně financované a zajišťované rozvojové projekty vyústí ve společně nabízené cloudové služby, které povedou k posílení strategie digitalizace jejich uživatelů.

„Společnosti Siemens a Bentley uznávají nebývalou příležitost, kterou všudypřítomná konektivita přináší aktivům s modely digitálního inženýrství, které zahrnují jak jejich fyzické, tak funkční vlastnosti,“ řekl Ludwig. „Siemens PLM poskytuje to, čemu říkáme digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonnosti. Společně se systémem BIM společnosti Bentley vyzvedneme především digitální dvojče výkonnosti na novou úroveň a můžeme urychlit realizaci plného potenciálu digitálních měst tak, jak je tomu například v Singapuru. Vývoj naší spolupráce postupuje rychle, což lze podle mého názoru připsat našemu společnému závazku k otevřenosti a interoperabilitě.“

Prezentace pana Ludwiga ilustrovala přístup společnosti Siemens k integraci a digitalizaci celého hodnotového řetězce zákazníků obecně a jako zvláštní příklad popsal pokroky v oblasti viditelnosti připojených aktiv, které lze dosáhnout integrací technologií společností Siemens a Bentley V pracovním procesu popsaném panem Ludwigem bylo zachyceno procesní zařízení v provozovaném stavu prostřednictvím digitální fotografie ve stavu pomocí softwaru ContextCapture společnosti Bentley, který poskytuje rozsáhlý vizuální kontext zařízení. Toto 3D „digitální dvojče výroby“ bylo poté propojeno s komponentami podporujícími IoT v provozním závodě prostřednictvím MindSphere, v cloudovém operačním systému Internetu věcí (IoT) společnosti Siemens. Pomocí aplikace AssetWise společnosti Bentley byly vstupy MindSphere nakonfigurovány v prohlížeči a v kontextu 3D modelu, když uživatel navigoval „digitální dvojče výkonnosti“ a dotazoval se na stav aktiv jednotlivých komponent — zejména poruchy související s vibracemi motoru. Produkt „digitální dvojče“ náhradního motoru byl zpřístupněn pomocí softwaru Siemens PLM a na zakázku byly navrženy a analyzovány držáky motorů řešící problémy s vibracemi — a poté byl proveden 3D tisk. Stejnou logiku lze použít i v digitálních městech, takže díky této viditelnosti aktiv mohou být technické problémy nejen detekovány, ale také řešeny, a to díky plně digitálním pracovním tokům ke zlepšení výkonnosti.

Další digitální projekty jednoznačně překlenují technologie Siemens a Bentley, které řeší některé dnešní zásadní požadavky na infrastrukturu. Například v energetickém řízení vyžadují nové distribuované zdroje energie (DER), jako jsou větrné elektrárny, solární systémy a skladování energie, elektrické sítě, které jsou obousměrné, takže možnosti GIS a síťového designu v aplikaci OpenUtilities společnosti Bentley jsou propojeny s PSS SINCAL společnosti Siemens pro modelování síťových analýz s cílem poskytnout integrované řešení pro plánování a návrh DER.

Globální tlak na urbanizaci a zvyšující se požadavky na mobilitu lidí a zboží urychlily poptávku po elektrifikaci železnic pomocí nadzemních a pevných kontaktních spojů. Aby mohla být tato poptávka naplněna, obě společnosti pracují na industrializaci procesu elektrifikace tím, že integrují model Siemens Sicat Master pro modelování a analýzu trolejového nadzemního vedení, s nově uvedenou aplikací OpenRail Designer společnosti Bentley.

Tento nový společný vývoj vychází z pokračující spolupráce mezi společnostmi Siemens a Bentley konvergující Bentley BIM a software pro modelování reality s inženýrskými řešeními pro návrh produktů a výrobních procesů společnosti Siemens a integrací COMOS společnosti Siemens a OpenPlant společnosti Bentley. V příštím roce budou oznámeny další společné projekty, které se budou týkat ostatních divizí Siemens.

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je světový technologický koncern, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětové působení. Společnost působí ve více než 200 zemích, přičemž se zaměřuje na oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace. Je jedním z největších světových výrobců energeticky účinných a úsporných technologií, Siemens je předním poskytovatelem řešení pro efektivní přenos a výrobu elektrické energie a průkopníkem v oblasti infrastrukturních řešení jakož i automatizace, pohonů a softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a magnetická rezonance, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky i klinické IT. Ve finančním roce 2016, který skončil 30. září 2016, dosáhla společnost Siemens obratu 79,6 mld. EUR s čistým ziskem 5,6 mld. EUR. Na konci září 2016 zaměstnávala na celém světě zhruba 351 000 zaměstnanců. Další informace najdete na internetu na adrese www.siemens.com.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu.

 

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3.000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2011 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

 

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure, přední akce společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500,  což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

O konferenci Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure 2017

Konference společnosti Bentley Year in Infrastructure 2017 (Rok v infrastruktuře 2017) je celosvětové setkání předních manažerů v oblasti navrhování, výstavby a provozu infrastruktury. Součástí konference jsou série fór, prezentací, ukázek technologií a interaktivních workshopů zaměřených na zkoumání průsečíků mezi technologickými a obchodními hnacími mechanismy a způsobu, jak formují budoucnost realizace infrastrukturních projektů a výkonnost aktiv. Více informací o konferenci naleznete na adrese www.bentley.com/yii2017.

 

Konference Year in Infrastructure 2018 se bude konat v Londýně ve dnech 16.-18. října.

# # #

Bentley, logo „B“ společnosti Bentley, Be, MicroStation, OpenPlant, OpenRail a ProjectWise jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR