10 října, 2017

Digitalizace: Nová aplikace OpenRail společnosti Bentley Systems je první aplikací BIM pro celý životní cyklus železničních a dopravních zařízení – Systémové inženýrství od plánování po výkonnost

Aplikace OpenRail pokrývá železniční infrastrukturu od platformy Connected Data Environment (CDE), digitálních komponent a konvergence digitálního kontextu zajišťující výhody digitálního pracovního toku

SINGAPUR - Konference Rok v infrastruktuře - Year in Infrastructure — 10. října 2017 — Generální ředitel společnosti Bentley Systems, Greg Bentley, dnes představil řešení OpenRail, které zahrnuje aplikace a služby pro komplexní plánování, inženýrství, realizaci projektů a provoz železniční a dopravní infrastruktury. Aplikace OpenRail je založena na platformě Connected Data Environment  (CDE), sdílených službách spolupráce ProjectWise a provozních službách AssetWise společnosti Bentley, které nyní aplikaci OpenRail společně přináší digitální komponenty a digitální kontext prostřednictvím digitálních pracovních postupů. Aplikace OpenRail budou obsahovat OpenRail ConceptStation, nyní k dispozici pro koncepční železniční plánování a projektování; OpenRail Designer, který bude k dispozici na začátku roku 2018 pro detailní inženýrství a 3D projektování tratí, trolejového vedení, tunelů, mostů a související pozemní infrastruktury a AECOsim Station Designer pro komplexní modelování železničních a dopravních stanic.

Pan Bentley řekl: „Bentley Systems má prokazatelné zkušenosti s poskytováním špičkových řešení pro zlepšení realizace projektů a výkonnosti aktiv u nejnáročnějších železničních a dopravních projektů po celém světě. Většina portfolia našich aplikací se používá na železničních projektech a BIM jsme vyvinuli i pro železnice, zejména v rámci naší nabídky Rail Track, optimalizaci údržby železničních koridorů prostřednictvím aplikace Optram a prostřednictvím ComplyPro pro zajištění progresivních požadavků u železničínch projektů. Nicméně koncepce těchto specifických nástrojů pro konkrétní účely předcházela aspiraci na to, co nyní nazýváme digitálními pracovními toky, kde jsou výsledky technické práce určeny k opakovanému použití v celém životním cyklu aktiv.

„Navíc jsme přesvědčily naše uživatele z řad železničních inženýrů o tom, že železnice — více než jakákoli jiná infrastruktura — jsou systémem připojených komponent, který od počátku zasluhuje přístup systémového inženýrství. Takže železnice se stala prioritou naší společnosti, abychom vše spojili — industrializaci BIM pro realizaci projektů a využívání digitální DNA pro výkonnost aktiv. Přestože máme na cestě k aplikaci OpenRail stále naplánovány další milníky, mohou dnes všechny železniční projekty a aktiva využívat služby prostředí CDE OpenRail a digitálních pracovních postupů — zahájení rozvoje digitální železniční infrastruktury na libovolné „stanici“ OpenRail a v jakémkoliv okamžiku.“

Connected Data Environment – „Připojené datové prostředí“

Aplikace OpenRail je založena na platformě připojeného datového prostředí zahrnujícím sdílené služby aplikací ProjectWise a AssetWise, které jsou nastaveny speciálně pro inženýrské pracovní postupy železničních systémů. Během realizace projektu aplikace ProjectWise usnadňuje spolupráci mezi distribuovanými inženýrskými týmy, koordinaci strukturovaných pracovních postupů a viditelnost propojeného projektu. Aplikací OpenRail poskytuje AssetWise informační služby o životním cyklu aktivit pro lineární, síťové a geoprostorové odkazy, podporu rozhodování o udržování koridorů, kontrolní pracovní postupy a spolehlivost a řízení změn.

Služby porstředí OpenRail CDE zahrnují Components Center pro digitální komponenty, ContextShare poskytující digitální kontext, ComplyPro pro progresivní zajištění a ComplectSim Completions pro přístup k provozní připravenosti. ComplyPro je zavedeným lídrem na trhu v oblasti železnic po celém světě pro správu systémů zajišťování spolupráce technických a bezpečnostních požadavků od koncepce po předání projektu. OpenRail rozšiřuje tento rozsah na zajištění postupných operací a dodržování předpisů. ConstructSim Completions automatizuje proces kontroly, zrychluje vývoj systému a ověřuje připravenost systému pro efektivní předání a uzavření projektu.

Digitální komponenty

Components Center je službou cloudových knihoven Azure, které sjednocují mezi obory a aplikacemi sémantický obsah katalogizovaných komponentů, včetně případných dat dodavatelů, podrobností o výrobě, požadavků na komponenty (například specifikace a připojení k elektrické síti), spolehlivosti a náhledů potřebných pro dokumentaci (například 3D, plány, schémata). Digitální komponenta se znovu použije v pracovních tocích BIM při modelování návrhu, analytickém modelování, modelování konstrukcí a registrech majetku — od katalogizované součásti, po konstrukční součásti, instalované komponenty a provozované součásti.

Components Center aplikace OpenRail se dodává s knihovnami generických komponent s příslušnou inteligencí a knihovnami od významných odavatelů, např. společnosti Siemens, ale je narvrženo tak, aby je spravovali a rozšiřovali uživatelské organizace.

Digitální kontext

Modelování reality začleňuje digitální kontext v pracovním postupu železniční infrastruktury. Aplikace ContextCapture společnosti Bentley zpracovává digitální fotografie a/nebo laserové snímky z UAV nebo ručních zařízení nebo zařízení namontovaných na vlaky, čímž vytváří technicky připravenou „síť reálného stavu“, přesně reprezentující průběžně zjišťované podmínky železničního koridoru, lokality nebo stanice.

Při detailním návrhu může být síť reálného stavu použita například pro zvážení umístění signalizace na tratích. Vzhledem k tomu, že síť reálného stavu může být zachycována nepřetržitě, je možné sledovat stavbu a porovnávat ji s očekávaným vývojem detailního návrhu. V provozních podmínkách může být síť reálného stavu použita pro porovnání 3D modelu s navrženým modelem a slouží jako rzsáhlé 3D prostředí s hypertextovými odkazy na senzory zařízení pro viditelnost a tréninku reakce na mimořádné události.

OpenRail ConceptStation

Aplikace OpenRail ConceptStation zajištěná kombinace digitálních komponent OpenRail a digitálního kontextu, jedinečně rozšiřuje možnosti BIM na koncepční plánování a uspořádání železnic. Práce v prostředí 3D designu geo-koordinované sítě reálného stavu jako digitálního kontextu železničního koridoru umožňuje uživatelům přístup do centra Components Center, ze kterého mohou „přetahovat“ digitální komponenty do svého návrhu a rychle navrhovat rozvržení železničních tratí, mostů, nadzemní vedení, signizace, tunelů atd. Díky kontextu terénu a inteligenci digitálních komponentů může aplikace OpenRail ConceptStation rychle vypočítat množství železničních prvků, jako jsou kolejnice, zábradlí, pražce, kontaktní a trolejové vedení, zařízení, mostové pásy, beton a ocel, stejně jako výkopové a výplňové zemní práce potřebné pro koncepční návrh a interaktivně vypracovat předběžný odhad nákladů pro vyhodnocení proveditelnosti. Všechny konstrukční informace, komponenty a kontext v koncepčním návrhu mohou být znovu použity v rámci digitálního pracovního postupu pro OpenRail Designer umožňující detailní návrh železniční infrastruktury.

Digitální pracovní postupy

Při digitálních pracovních tocích jsou data pořízená nebo vytvořená pro jeden účel přístupná počítačovými programy pro jiné účely, což šetří čas, minimalizuje přepracování a zlepšuje kvalitu dat v průběhu živontího cyklu aktiv. Digitální pracovní postupy mohou také sblížit práci v různých oborech, aby se dosáhlo dalšího pokroku při realizaci projektů a ve výkonnosti aktiv. Mezi příklady umožňující digitální pracovní postupy patří koncepce conceptioneering, constructioneering, inspectioneering, a operationeering. Každý z těchto pracovních postupů představuje nové příležitosti pro inženýry a jejich práci za účelem přidání hodnoty nad rámec jejich tradiční role při projektování, včetně přínosů při výstavbě, kontrolách a provozech.

Pokrok digitálních pracovních postupů v aplikaci OpenRail pomůže uživatelům dosáhnout rychlejší realizace, celosystémové viditelnosti, zajištění shody s předpisy a lepších rozhodnutí v oblasti návrhu, konstrukce a provozu železniční infrastruktury.

Více informací o aplikaci OpenRail získáte zde

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou ucelených implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu. 

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3.000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2011 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSSs tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure pro informace o přední akci společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500,  což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo společnosti Bentley „B“, AECOsim Station Designer, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim Systems Completions, ContextCapture, MicroStation, OpenRail, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer a ProjectWise jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Související snímky:

Obrázek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 1

Titulek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition umožňuje rychlý průzkum víceoborového návrhu a technických alternativ

Obrázek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 2

Titulek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition využívá vestavěné kontroly návrhu a kontroly odsouhlasení stávající i navrhvané infrastruktury

Obrázek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 3

Titulek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition vytváří inovativní a inspirativní návrhy včetně přepínačů, křižovatek a související infrastruktury

Obrázek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition Costing

Titulek: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition umožňuje pochopení finančních důsledků co nejdříve v průběhu procesu

Obrázek: OpenRail Designer CONNECT Edition 1

Titulek: OpenRail Designer CONNECT Edition editor převýšení poskytuje inženýrům a projektantům požadovanou kontrolu a flexibilitu

Obrázek: OpenRail Designer CONNECT Edition 2

Titulek: OpenRail Designer CONNECT Edition poskytuje rozsáhlé modelování železničních a dopravních koridorů

Obrázek: OpenRail Designer CONNECT Edition 3

Titulek: OpenRail Designer CONNECT Edition umožňuje rychlý rozvoj víceoborových návrhů v kontextu pomocí 3D sítí reálného stavu


 

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 1

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 2

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 3

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition Costing

OpenRail Designer CONNECT Edition 1

OpenRail Designer CONNECT Edition 2

OpenRail Designer CONNECT Edition 3


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR