Značka: Modelování reality
Produktová řada: Modelování reality
Produkt: Služba cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare
Dostupnost: Obecná dostupnost
09 října, 2017

Řešení modelování reality společnosti Bentley nyní nabízí cloudové služby, službu cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare

Společnost Bentley Systems oznámila obecný přístup k modelování reality pomocí cloudových služeb, služby cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare

UAV společnosti, geodetické a inženýrské firmy, které využívají interní modelování reality, mohou využívat cloudovou službu ContextCapture pro nahrávání fotografií a generování 3D sítí reálného stavu, ortofotografií, digitálních povrchových modelů a mračen bodů výrazně rychleji, než bylo možné dříve. Tato vysoce výkonná služba založená na cloudové technologii automatizuje tvorbu 3D modelů prakticky libovolné velikosti bez potřeby špičkového hardwaru nebo specializované IT podpory. Nyní mohou organizace využívat zjednodušené nastavení, abyste mohli rychle zvětšit své projekty a rozšířit jejich použití na jakýkoli projektový tým a mohli snadno dokumentovat reálný kontext s nižšími časovými investicemi a zdroji.

Díky použití stolní nebo mobilní aplikace mohou uživatelé rychle vytvářet 3D modely stávajících podmínek a nahrávat je ke zpracování do cloudové služby ContextCapture. Používání a nastavení této služby je snadné, takže je praktická pro každou organizaci, která poskytuje přesný reálný kontext pro všechny fáze životního cyklu aktiv.

Stolní aplikace ContextCapture umožňuje okamžité nahrávání fotografií a nastavení pozemních řídících bodů pro vytváření 3D sítí reálného stavu. ContextCapture Mobile je snadno použitelná aplikace pro modelování reality, která se používá k rychlému vytváření a zobrazování 3D modelů z fotografií pořízených pomocí telefonu nebo tabletu.

Data modelování reality nyní budou ukládána v aplikacích ProjectWise ContextShare, nové cloudové službě, která rozšiřuje připojené datové prostředí společnosti Bentley. Sítě reálného stavu mohou být bezpečně nahrány do aplikace ProjectWise ContextShare a poté přenášeny uživatelům aplikace ProjectWise a použity při projektových, analytických a konstrukčních modelových činnostech. Tato vysoce výkonná cloudová služba využívá velmi rozsáhlé sítě reálného stavu jako kontext pro projektové a geoprostorové činnosti.

„Služba pro zpracování cloudů aplikace ContextCapture a ProjectWise ContextShare umožňuje technikům a geodetům zvýšit hodnotu jejich služeb po celou dobu životnosti infrastruktury,“ řekl Francois Valois, senior produktový ředitel pro oblast modelování reality. „Tyto služby jsou ideální pro odborníky, kteří používají kapesní zařízení nebo UAV a nabízí jim dosud nejrychlejší provádění 3D fotogrammetrie pomocí jediné dostupné služby cloudového zpracování pomocí několika nástrojů na trhu.“

Thomas Daubigny, ředitel pro digitalizaci ve společnosti Bureau Veritas, uvádí: „Modelování reality se stává základním prvkem mnoha odvětví, protože zásadním způsobem mění postupy správy aktiv, řešení kontrol, údržby i školení, zatímco současně otevírá možnosti pro zcela nové služby. Bureau Veritas hraje klíčovou roli při využívání digitálních inženýrských modelů, implementaci akvizice a klasifikaci objektů na základě odborné znalosti předmětného aktiva a nakonec i při provozování modelu coby hlídače dat. Nová služba cloudového zpracování od společnosti Bentley, ContextCapture, nám zajistí flexibilitu a výkon potřebné k urychlení nasazování těchto inovací u našich klientů.“

O aplikaci ContextCapture:

ContextCapture je aplikace pro modelování reality společnosti Bentley, pomocí které můžete rychle vytvářet nejsložitější 3D modely stávajících stavů pro projekty infrastruktury všech druhů, a to z pouhých fotografií a/nebo mračen bodů. Již nepotřebujete nákladné nebo specializované vybavení. Aplikace ContextCapture umožňuje vytvořit tyto velice podrobné 3D sítě reálného stavu rychle, a získat tak přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus projektů. Projektové týmy mohou snadno přistupovat a sdílet modely reality, v uživatelsky přijatelné a dostupné podobě, které lze zpracovávat na stolních počítačích i mobilních zařízeních v mnoha formátech, a to i pro nativní použití v rámci MicroStation při technologických, provozních a údržbových postupech nebo při postupech GIS. Více informací naleznete na stránkách www.bentley.com/ContextCapture.

Stáhnout související obrázky:

Ukázka aplikace ContextCapture Mobile

S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

 

Stolní aplikace ContextCapture využívající služby cloudového zpracování ContextCapture
S laskavým svolením společnosti AECOM a Bentley Systems

 

3D síť reálného stavu silnice vygenerovaná pomocí služby cloudového zpracování ContextCapture
S laskavým svolením společnosti AECOM

Videa:

PNA_05_Řešení modelování reality společnosti Bentley nyní nabízí cloudové služby, službu cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare (4)

PNA_05_Řešení modelování reality společnosti Bentley nyní nabízí cloudové služby, službu cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare (6)

PNA_05_Bentley’s Reality Modeling Solution Now Offers Cloud Services, ContextCapture Cloud Processing Service, and ProjectWise ContextShare (3)

PNA_05_Bentley’s Reality Modeling Solution Now Offers Cloud Services, ContextCapture Cloud Processing Service, and ProjectWise ContextShare (1)

PNA_05_Bentley’s Reality Modeling Solution Now Offers Cloud Services, ContextCapture Cloud Processing Service, and ProjectWise ContextShare (2)

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR