Značka: Modelování reality
Produktová řada: Modelování reality
Produkt: ContextCapture
Dostupnost: Obecná dostupnost
09 října, 2017

ContextCapture CONNECT Edition společnosti Bentley zjednodušuje zachycování a dodávky modelů reality

Společnost Bentley Systems oznámila obecný přístup k aplikaci pro modelování reality ContextCapture CONNECT Edition, která rychle vytváří vysoce detailní 3D sítě reálného stavu ze stávajících podmínek všech typů projektů v oblasti infrastruktury. Sítě reálného stavu jsou odvozeny z jednoduchých fotografií nebo mračen bodů a umožňují získat přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus infrastruktury. Aplikace ContextCapture je řešení pro modelování reality pro kompletní pracovní postupy od zachycení po provoz.

Pro více řízené a automatizované získávání dat aplikace ContextCapture nyní nabízí rámec QR kódů pro zachycení bodů pozemního řízení. Tato nová funkce zjednodušuje proces automatickým vyhledáváním pozemních kontrolních bodů ve scéně a využívá QR kódů pečlivě umístěných na známých místech před zachycením snímků. Stejnou funkci QR kódu lze také použít k propojení objektů sítě reálného stavu s registrem aktiv identifikací a lokalizací objektů ve scéně. 3D prostorová registrace aktiv vyžaduje pouze umístění značek QR kódů na aktivech před pořízením fotografie. Navíc nové rozlišení 3D sítě v aplikaci ContextCapture obsahuje řízení kvality a reporting, které dokumentují výsledné rozlišení libovolného místa na 3D sítě reálného stavu. To činí analýzu kvality snímání a rekonstrukce efektivnější tím, že poskytuje přímou vizuální zpětnou vazbu v každém bodě scény.

ContextCapture CONNECT Edition nabízí až o 30 procent rychlejší proces zpracování s robustnější a paralelizovanou aerotriangulací a rychlejší podporou více grafických procesorů, čímž vytváří 3D sítě reálného stavu prakticky libovolné velikosti nebo přesnosti mnohem rychleji a s potřebou méně času zpracování než dříve. Globální ekvalizace barev v aplikaci ContextCapture výrazně obohacuje vizuální kvalitu 3D modelů.

Pro podporu virtuální kontroly zásadních aktiv aplikace ContextCapture nyní nabízí podporu tepelných snímků pro síťové textury, které umožňují rychlou identifikaci úniků nebo jiných abnormalit aktiv.

Pro zvýšení produktivity a spolupráce týmů je aplikace ContextCapture nyní integrována s ProjectWise ContextShare, novou cloudovou službou, která rozšiřuje připojené datové prostředí společnosti Bentley. Sítě reálného stavu mohou být bezpečně nahrány do aplikace ProjectWise ContextShare a poté přenášeny uživatelům aplikace ProjectWise a použity při projektových, analytických a konstrukčních modelových činnostech. Tato vysoce výkonná cloudová služba využívá velmi rozsáhlé sítě reálného stavu jako kontext pro projektové a geoprostorové činnosti.

Mingming Li, technický ředitel, registrovaný geodet společnosti Shanghai IFA Technology, uvedl: „Software pro modelování reality Bentley ContextCapture změnil tradiční manuální přístup k 3D modelování. Díky tomu je získávání dat jednodušší a efektivnější a nabízí plně automatizovanou produkci dat, která šetří 80 procent našeho času a 60 procent nákladů na projekt 3D VR reality našeho starověkého města. Model vytvořený aplikací ContextCapture může být bez problémů spojen s dalšími součástmi softwaru společnosti Bentley, čímž se zabrání rizikům spojeným s konverzí dat.“

Phil Christensen, senior viceprezident pro modelování reality společnosti Bentley, uvedl: „ContextCapture CONNECT Edition nadále zjednodušuje pracovní postupy modelování reality a pomáhá rozšířit rozsah hodnot pro geodetické a inženýrské organizace během všech fází životního cyklu aktiv.“

O aplikaci ContextCapture

ContextCapture je aplikace pro modelování reality společnosti Bentley, pomocí které můžete rychle vytvářet nejsložitější 3D modely stávajících stavů pro projekty infrastruktury všech druhů, a to z pouhých fotografií a/nebo mračen bodů. Již nepotřebujete nákladné nebo specializované vybavení. Aplikace ContextCapture umožňuje vytvořit tyto velice podrobné 3D sítě reálného stavu rychle, a získat tak přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus projektů. Projektové týmy mohou snadno přistupovat a sdílet modely reality, v uživatelsky přijatelné a dostupné podobě, které lze zpracovávat na stolních počítačích i mobilních zařízeních v mnoha formátech, a to i pro nativní použití v rámci MicroStation při technologických, provozních a údržbových postupech nebo při postupech GIS. Více informací naleznete na stránkách www.bentley.com/ContextCapture.

O aplikaci CONNECT Edition

Aplikací SELECT CONNECT Edition společnost Bentley představí služby SELECT CONNECT, nové služby založené na platformě Azure, které poskytují všem předplatitelům aplikací společnosti Bentley komplexní výhody v oblasti učení, mobility a spolupráce.. Služby adaptivního učení pomáhají uživatelům pochopit používání aplikací společnosti Bentley prostřednictvím CONNECT Advisor, služby integrované do aplikace, poskytující kontextové a personalizované učení. Služby osobní mobility nabízejí neomezený přístup k aplikacím společnosti Bentley, díky kterým získávají přístup ke všem podstatným informacím o projektech, kdekoliv a kdykoliv je potřebují. Služby ProjectWise Connection umožňují uživatelům bezpečně sdílet informace o aplikacích a projektech, řídit a řešit problémy a vytvářet, odesílat, a přijímat předávané a odesílané soubory a žádosti o informace.

Stáhnout související obrázky:

Rámec QR kódů v aplikaci ContextCapture CONNECT Edition

S laskavým svolením společnosti ABJ Drones

 

Mapa v 3D rozlišení v aplikaci ContextCapture CONNECT Edition

S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

 

Podpora tepelného snímku v aplikaci ContextCapture CONNECT Edition
S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

Videa:

PNA_04_ContextCapture CONNECT Edition společnosti Bentley zjednodušuje zachycování a dodávky modelů reality (4)

PNA_04_ContextCapture CONNECT Edition společnosti Bentley zjednodušuje zachycování a dodávky modelů reality (5)

PNA_04_ContextCapture CONNECT Edition společnosti Bentley zjednodušuje zachycování a dodávky modelů reality (6)

PNA_04_Bentley’s ContextCapture CONNECT Edition Streamlines Reality Modeling Capture and Delivery (3)

PNA_04_Bentley’s ContextCapture CONNECT Edition Streamlines Reality Modeling Capture and Delivery (2)

PNA_04_Bentley’s ContextCapture CONNECT Edition Streamlines Reality Modeling Capture and Delivery (1)


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR