Odvětví: Inženýrské sítě
Produkty: AssetWise, OpenUtilities, Bentley Substation
Uživatelé: Indianapolis Power & Light, Energex, DAVID Holding Company
Země: USA, Austrálie, Bulharsko

09 října, 2017

Technologie Bentley byla použita v inovativních projektech, které řeší výzvy související se stárnoucí T&D infrastrukturou po celém světě

S ohledem na stárnoucí přenosovou a distribuční infrastrukturu a omezené rozpočty O&M se subjekty v oblasti inženýrských sítí snaží maximalizovat životnost svých současných zařízení tím, že činí optimální rozhodnutí o výměně a údržbě infrastruktury, a současně snižují náklady a zlepšují služby zákazníkům. Zde uvádíme tři příklady toho, jak aplikace společnosti Bentley řešily jedinečné a náročné výzvy stárnoucí T&D infrastruktury.

Společnost Indianapolis Power & Light (IPL) začala shromažďovat údaje o svých rozhodujících aktivech pomocí ukazatele rozvodny v aplikaci AssetWise v roce 2011. V reakci na několik veřejně zaznamenaných událostí v šachtách začala IPL také shromažďovat data pro centrální distribuční systém podzemních sítí pro ukazatele pro šachty, klenby, síťové transformátory a síťové chrániče. Cílem bylo využití dat ke snížení počtu poruch stanic, zlepšení proaktivních postupů údržby a minimalizace počtu nehod v centrálním síťovém systému. IPL chtěla také zlepšit celkovou efektivitu kontrol a vytvořit metodu objektivního vyhodnocování rizik zdraví aktiv, kritičnosti, rizik a následných prioritních prací.

Podniková logika byla postavena tak, aby kontrolor procházel kontrolním procesem a zajišťoval úplnou a důkladnou kontrolu. Vypočtený indikátor byl nastaven tak, aby převzal kontrolní údaje a vypočítal celkové zdravotní skóre pro dané aktivum. Vedení a personál v terénu byli plně informováni prostřednictvím automatických oznámení o stavu zdraví a stavu zásadních aktiv a programů údržby prostřednictvím interní webové stránky.

Složitost kontrolního procesu (20 000 aktiv), automatizace dat (300 000 ukazatelů) a procesy stanovení priorit a následných prací vedly k proaktivním postupům údržby, které snížily počet poruch zařízení v centrální síti z 49 v roce 2011 na 15 v roce 2016. Podobně byly poruchy transformátoru rozvodny sníženy na 0,2 procenta a počet jističů, které se nespustily, postupně klesá.

Společnost Energex určila pomocí analýzy řízení rizik založené na podmínkách, že 57letá rozvodna Zillmere v Austrálii v Brisbane potřebovala rekonstrukci. Stávající zhoršené provozní vybavení, které vyžaduje značné nároky na údržbu některých 33kilovových jističů a izolátorů. Společnost Aurecon se zajímala o provedení primárního návrhu zařízení, které dosáhlo konce své životnosti – včetně výměny venkovních jističů 5 x 33 kilovoltů (včetně základů), výměny 6 x 33 kilovoltových odpojovačů (včetně nosných konstrukcí), sloupů osvětlení, výměny desky střídavého proudu a instalace nové sběrné skříně pro přerušování existujících řídicích obvodů jističů v rozvaděči.

Společnost Aurecon dokončila návrhy v aplikaci Bentley Substation, aby společnost Energex získala přínos v podobě přesných výkresů a kusovníků materiálů a zajistila, že návrh bude integrován s jakýmkoli stávajícím zařízením rozvodny, které není určeno k výměně. Společnost Aurecon použila LiDAR pro skenování cílové oblasti rozvodny a k tvorbě vykreslené reprezentace ve 3D. Tento model byl vložen do aplikace Bentley Substation a následně do jejich virtuální reality pro zařízení v Kapském Městě v Jižní Africe, což umožnilo Aureconu provádět následnou virtuální návštěvu místa, procházet se rozvodnou a diskutovat o lokalitě, která se nachází přibližně 12 000 kilometrů od Brisbane.

Tato strategie poskytla zásadní přehled o tom, jak přistupovat k integraci nových zařízení do rozvodny a zajistit, aby nové a náhradní zařízení byly navrženy a vyrobeny tak, aby spolupracovaly s existujícím zařízením. Model byl sdílen s civilními útvary, které navrhli sokly pro základny zařízení rozvodny. Všechny modely služeb byly začleněny do jednoho modelu projektu a projekt byl registrován v aplikaci ProjectWise. Konaly se týdenní schůzky mezi projektovými inženýry a projektovými manažery z Jižní Afriky a Austrálie.

Riaan Dippenaar, projektový inženýr společnosti Aurecon Cape Town, řekl: „Bentley Substation nám umožnila dosahovat proaktivity, přesnosti, inovací a spolupráce na společné konstrukční základně mezi Jižní Afrikou a Austrálií s pocity úspěchu na projektu.“

V bulharské Sofii je infrastruktura městské oblasti řízena Oddělením dopravní infrastruktury. Poté, co se ukázalo, že analýza současných informací o pouličním osvětlení je neúplná a nedostatečná, vznikla nutnost komplexního inventáře dostupných zařízení veřejného osvětlení pro Oddělení dopravní infrastruktury. Soupis se zaměřil na množství pouličního osvětlení a současný stav infrastruktury. Vláda také usilovala o snížení veřejných výdajů na údržbu, zlepšení celkové infrastruktury a zkrácení doby oprav.

Město Sofia si najala společnost DAVID Holding, aby vytvořila geografický informační systém (GIS) pro dohled a organizaci infrastruktury. Společnost DAVID Holding využívala aplikaci OpenUtilities společnosti Bentley k řízení infrastruktury pouličního osvětlení a shromáždění údajů o jeho stavu. Projektový tým použil předem nastavený datový elektrický modelu v aplikaci OpenUtilities jako základ pro upravený datový model pouličního osvětlení, který snížil náklady na rozmístění a umožnil společnosti DAVID Holding splnit termín projektu tím, že snížil značné množství projektového času.

Aplikace OpenUtilities poskytuje jediný zdroj informací pro odborníky na plánování, inženýry a provozovatele v Sofii, pro pochopení současného stavu zařízení pro veřejná osvětlení a pro rozhodování o údržbě, zlepšení procesů zákaznických služeb a snížení provozních nákladů. GIS rovněž zlepšil plánování rozpočtu města. Tato požadovaná modernizace pouličního osvětlení umožňující rychlé opravy a snižování dopadů na životní prostředí, bude sloužit téměř 1,3 milionu obyvatel rozsáhlého města Sofie.

Petya Todorová, vedoucí expert společnosti DAVID Holding, uvedla: „Aplikace OpenUtilities společnosti Bentley nám dala svobodu definovat komplexní datový model, který nejlépe vyhovuje našim potřebám. Technologie aplikace OpenUtilities navíc umožňuje každému účastníkovi řízení infrastruktury využívat jediný zdroj informací, což výrazně zlepšuje naši práci.“

Stáhnout související obrázky:

Postup výpočtu rizika transformátoru
Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti Indianapolis Power & Light
(Indianapolis Power & Light, Implementace rizik aktiv T&D ve společnosti Indianapolis Power & Light, Indianapolis, Indiana, USA)

Zdraví aktiv a indexování rizik se hodnotí pomocí vypočtených ukazatelů
Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti Indianapolis Power & Light
(Indianapolis Power & Light, Implementace rizik aktiv T&D ve společnosti Indianapolis Power & Light, Indianapolis, Indiana, USA)

Model 33kV zařízení v rozvodné stanici Zillmere
Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti Aurecon
(Aurecon, rozvodna Zillmere, Brisbane, Austrálie)

Tematická mapa infrastruktury pouličního osvětlení v aplikaci OpenUtilities
Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti DAVID Holding Company a města Sofie
(DAVID Holding Company, město Sofia zlepšuje řízení pouličního osvětlení, Sofie, Bulharsko)

AI_11_Bentley Technology Applied in Innovative Projects to Address the Challenges of Aging T&D Infrastructure Around the Globe (1)
AI_11_Bentley Technology Applied in Innovative Projects to Address the Challenges of Aging T&D Infrastructure Around the Globe (2)
AI_11_Bentley Technology Applied in Innovative Projects to Address the Challenges of Aging T&D Infrastructure Around the Globe (3)AI_11_Bentley Technology Applied in Innovative Projects to Address the Challenges of Aging T&D Infrastructure Around the Globe (4)

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR