31 ledna, 2017

Siemens a Bentley Systems se dohodly společně nabízet řešení pro plánování a projektování inženýrských sítí


Bentley Systems, Inc. Siemens

San Diego, U.S.A. – DistribuTECH 2017 – 31. leden 2017 – Ve smyslu strategické spolupráce mezi společnostmi Siemens a Bentley Systems, která byla oznámena v listopadu 2016, oznámily nyní divize Energy Management Division společnosti Siemens a společnost Bentley Systems dohodu o společném vývoji řešení pro urychlení digitalizace plánování, projektování a provozu pro zákazníky z řad dodavatelů elektrické energie a průmyslových odběratelů elektrické energie. Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se vývojem softwarových řešení, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. První položka této nové nabídky bude zahrnovat schopnosti pro návrh inženýrských sítí a systémy geografických informací (GIS) společnosti Bentley Systems a sadu nástrojů Power System Simulation (PSS) od společnosti Siemens a bude poskytovat specifická řešení pro přenos elektrické energie, rozvod elektrické energie a pro průmyslová zařízení. Kombinace těchto dvou platforem zákazníkům nabídne expertízu společnosti Bentley v oblasti 3D modelování infrastrukturních aktiv a GIS společně se znalostmi a renomovanými zkušenostmi společnosti Siemens v oblasti plánování a simulací systémů.

“V energetickém průmyslu lze pociťovat trend směrem k decentralizaci, která představuje nejen značnou výzvu k řešení, ale rovněž obrovskou příležitost pro výrobce i spotřebitele elektrické energie. Naše strategická spolupráce se společností Bentley Systems pomůže našim zákazníkům lépe využívat měnící se prostředí díky kombinaci našich výkonných řešení,” říká Ralf Christian, CEO divize Siemens Energy Management Division. “Společnosti Siemens a Bentley sdílejí svůj závazek k otevřenosti, interoperabilitě a společný cíl ve smyslu pomáhat našim zákazníkům prosazovat digitalizaci v rámci celých jejich dodavatelských řetězců.”

Vedoucí produktový manažer společnosti Bentley Systems, Bhupinder Singh, říká, “Jsme nadšeni ze spolupráce se společností Siemens na podpoře přechodu našich uživatelů z řad dodavatelů elektrické energie k digitalizaci. Expertíza společnosti Siemens v oboru plánování a simulací systémů dodávání elektrické energie je skvělým doplněním našich řešení GIS a projektování infrastruktury a společně budeme pracovat na vyvíjení nových inovací a poskytování hmatatelných obchodních výhod našim uživatelům po celém světě.”

Distribuované energetické zdroje (DER), jako například sítě typu Microgrid a jejich režim napojení na síť a odpojení od sítě, vyžadují pokročilejší přístupy k plánování k zaručení spolehlivosti a stability systému. Řešení OpenUtilities společnosti Bentley pro návrh inženýrských sítí elektrické energie a GIS bude integrováno se sadou nástrojů PSS společnosti Siemens pro plánování napájecích systémů. Tím budou zajištěny hladké pracovní postupy a integrace dat a současně bude podpořeno optimální navrhování sítí k zajištění provozní i ekonomické výkonnosti. Díky platformě „connected data environment“ budou mít konstruktéři inženýrských sítí výhodu navíc v podobě sdílení kritických informací o návrhu, které jim pomůže zkrátit čas nutný pro návrh a snížit náklady na konstrukci a současně poskytovat optimální a obsáhlé aktualizace inženýrských sítí.

Vedle toho poskytne iniciativa společností Siemens a Bentley inteligentní součásti Siemens pro snadné umístění do aplikace Bentley Substation pro 3D modelování, zatímco inteligentní elektrické symboly zajistí nezbytné detaily pro kompletní protokoly v rámci schopností 2D schématických diagramů rozvoden. Uživatelé řešení Bentley budou mít přístup ke kompletnímu katalogu součástí Siemens prostřednictvím cloudových služeb Bentley.

Tuto tiskovou zprávu najdete na adrese www.siemens.com/press/PR2017010xxxEMEN.

Účastníci konference DistribuTECH 2017 jsou zváni k návštěvě expozice společnosti Siemens na stánku 3113 a společnosti Bentley Systems na stánku 1431.

Siemens AG (Berlín a Mnichov) je světový technologický koncern, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětové působení. Společnost působí ve více než 200 zemích, přičemž se zaměřuje na oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace. Je jedním z největších světových výrobců energeticky účinných a úsporných technologií, Siemens je předním poskytovatelem řešení pro efektivní přenos a výrobu elektrické energie a průkopníkem v oblasti infrastrukturních řešení jakož i automatizace, pohonů a softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a magnetická rezonance, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky i klinické IT. Ve finančním roce 2016, který skončil 30. září 2016, dosáhla společnost Siemens obratu 79,6 mld. EUR s čistým ziskem 5,6 mld. EUR. Na konci září 2016 zaměstnávala na celém světě zhruba 351 000 zaměstnanců. Další informace najdete na internetu na adrese www.siemens.com.

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení architektům, inženýrům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující dodávaní integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro dosažení inteligentní infrastruktury – to vše doplněné profesionální nabídkou služeb a kompletní správou řízených služeb na celém světě. Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2009 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Další informace najdete na adrese www.bentley.com.

# # #

Bentley, logo „B“ společnosti Bentley, Be, MicroStation, ProjectWise a Bentley Substation jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Contact for journalists

Bentley Systems
Chris Barron
+1 610 764 8483
chris.barron@bentley.com 
Follow us on Twitter:
@BentleySystems

Siemens AG
Dietrich Biester
+49 9131 7-33559
dietrich.biester@siemens.com

Annie Satow
+1 (202) 316-0219
annie.seiple@siemens.com