• Základní hodnoty

    • Bentley - Core Values

Základní hodnoty společnosti Bentley

Ve společnosti Bentley jsme přesvědčeni, že naši kolegové jsou naším nejdůležitějším aktivem. Od založení společnosti Bentley v roce 1984 jsme se stali předním světovým poskytovatelem softwaru a služeb pro návrh, výstavbu a provoz světové infrastruktury. Svého růstu a odolnosti jsme dosáhli díky tvrdé práci našich kolegů a neuvěřitelné loajalitě našich uživatelů. Pro úspěch společnosti Bentley byly zásadní naše základní hodnoty:

Propojení – Jsme propojeni a dokážeme vzájemně spolupracovat napříč naší globální společností. Díky tomu vytváříme podpůrnou komunitu, která poskytuje to nejlepší, co je v nás.

Odpovědnost – Jsme hrdí na svou práci a přijímáme zodpovědnost za plnění našich slibů.

Inovativnost – Jsme týmy inovátorů, které využívají technologie k poskytování kreativních řešení.

Motivace k ovlivnění zlepšení života– Jsme odhodláni zlepšit kvalitu života prostřednictvím našeho přispění ke světové infrastruktuře.

Nadšení – Máme vášeň pro úžasné věci, které naši uživatelé díky našemu softwaru vytvářejí a zavázali jsme se k dosažení jejich úspěchu.


Pracujeme společně, abychom mohli sloužit našim uživatelům

Jednotlivci a týmy ve společnosti Bentley po celém světě využívají hluboce zakořeněné hodnoty, které vedou jejich činy. Přestože jsou naši kolegové rozmístěni po celém světě, zůstáváme propojeni abychom mohli efektivně spolupracovat při řešení nejsložitějších problémů našich uživatelů. Vše, co děláme, podporuje naše poslání poskytovat inovativní software a služby podnikům a profesionálům, kteří navrhují, budují a provozují světovou infrastrukturu za současného zachování jak globální ekonomiky, tak životního prostředí, a kteří tak činí za účelem zlepšení kvality života. Naše úspěchy jsou stanoveny dovednostmi, odhodláním a zapojením výjimečných kolegů ve společnosti Bentley po celém světě.

Prohlášení o poslání společnosti Bentley

Posláním společnosti Bentley je poskytovat inovativní software a služby podnikům a profesionálům, kteří navrhují, budují a provozují světovou infrastrukturu za současné podpory jak globální ekonomiky, tak životního prostředí, a kteří tak činí za účelem zlepšení kvality života.