Naše základní hodnoty určují, kam směřují dary

Ve společnosti Bentley využíváme naše zdroje, talent a vliv, abychom měli zodpovědný a pozitivní dopad na životní prostředí a kvalitu života po celém světě. Rodina společnosti Bentley vždy šla příkladem a věnovala se dobrovolnictví. My, kolegové ze společnosti Bentley, věříme v sílu propojené komunity a prostřednictvím tohoto spojení přichází jednota nadšení, motivace a inovace.

Motivace

Jsme motivováni možností využít naše firemní zdroje, abychom pomohli našim komunitám po celém světě.


Inovace

Podporujeme inovace tím, že povzbuzujeme kolegy, aby vyhradili firemní fondy podle svého výběru iniciativ STEM.


Nadšení

S nadšením vracíme peníze komunitám a organizacím a vidíme jejich přímý pozitivní dopad.


Propojení

Spojuje nás touha vracet peníze našim komunitám a sobě navzájem, což vytváří trvalé vazby.


Odpovědnost

Naše zodpovědnost tkví v podpoře globálních organizací, které poskytují pomoc pro lepší kvalitu života.

Příběhy o společenském vlivu

Společnost Bentley a její kolegové se od svého založení hlásí ke kultuře dobrého sousedství a poskytování pomoci komunitám v nouzi po celém světě. Prostřednictvím firemního dárcovství se snažíme pozitivně ovlivňovat lidi na celém světě tím, že se zaměřujeme na humanitární činnost, přispíváme komunitě a spolupracujeme s organizacemi, které se věnují infrastruktuře a iniciativám STEM.

Kolegové, kteří mohou vracet něco zpět

Umožňujeme našim kolegům přispívat k výrazným změnám a podporovat naše místní i globální komunity.

Bentley Impact

Den společenského přínosu firmy Bentley

Jsme hrdí na osobní a celoživotní dopad, který mají kolegové ze společnosti Bentley na lidi a komunity kolem sebe. Motivujeme zaměstnance, aby využili Den společenského dopadu firmy Bentley k účasti na dni společenské služby nebo k organizaci aktivity nebo akce s ostatními kolegy ze společnosti Bentley.

Natural Disaster

Program příspěvků na pomoc týkající se přírodních katastrof.

Chápeme důležitost zapojení do našich místních komunit po celém světě. Když naši zaměstnanci dávají dary organizacím, které pomáhají obětem přírodních katastrof, společnost Bentley k nim přidává vlastní příspěvek ve stejné hodnotě.

Sociálně odpovědné společnosti se starají o více než jen o konečný výsledek. Využívají své zdroje a vliv k pozitivnímu dopadu na životní prostředí, své zaměstnance a celý svět.