Plné odměny

Získejte uznání za svou těžkou práci, která přispívá k úspěchu naší společnosti


Bohaté zaměstnanecké výhody

Budete moci využívat konkurenceschopné zaměstnanecké výhody bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházíte. Jako příklady celosvětově nabízených výhod lze uvést pomoc se vzděláváním, wellness programy a aktivity, rodinnou péči, rekreační programy a rozvrhy dovolené. Podrobnosti se liší podle místa, proto nás kontaktujte, abyste se dozvěděli více o dostupných možnostech v místě, kde žijete.


Platby za výkony

Naší strategii plateb je odměňovat špičkové talenty a přispěvatele. Čtvrtletní prémie, odměny za realizaci, mimořádné odměny, podíl na celosvětovém zisku a každoroční zvyšování platu – to jsou jen některé ze způsobů, kterými odměňujeme kolegy za výkony na individuální i podnikové úrovni. Zaručujeme, že špičkovým pracovníkům se dostane uznání za vyvinuté úsilí.


Odměny za prodej

Máte ve své moci ovlivňovat vlastní potenciál výdělku. Kolegové v našich prodejních organizacích se těší z komisních odměn, které se postupně zvyšují, jakmile je splněna kvóta. Překročte vaši prodejní kvótu, abyste získali možnost zúčastnit se každoročního zájezdu Be Accountable, který nabídne špičkovým pracovníkům a jejich rodinám příležitost k navázání kontaktů s předními členy vedení na exotické dovolené. Také špičkovým pracovníkům mimo prodejní organizaci se dostane uznání ve formě různých odměn včetně toho, že budou pozváni, aby se připojili ke kolegům na zájezdu Be Accountable.