Kultura

Zjistěte, co pohání naše kolegy v práci i mimo ni


Inovace

Věříme, že inovace jsou cestou k budování budoucnosti. Zhruba 25% našich příjmů investujeme do výzkumu a vývoje; od roku 2008 jsme do výzkumu, vývoje a akvizic investovali již více než miliardu USD. Ve společnosti Bentley se podněcuje kreativní myšlení a iniciativa. Když se k nám přidáte, budete mít příležitost pracovat na nejnovějších technologiích, například na 3D tisku, mobilních aplikacích a informačním modelování. Svůj potenciál můžete předvést účastí na Dnech inovací, kde kolegové pracující v týmech předkládají členům vedení přelomové nápady a ty nejlepší produkty jdou do výroby. Dnes budete vytvářet nástroje a systémy, které budou zítra používat inženýři!


Dobrovolnictví

Přidejte se k našim kolegům, kteří se v různé míře věnují práci pro společenství. Můžete následovat naše nadšení pro dobrovolnickou činnost od mentorování dětí přes stavbu domů až po službu v občanských společnostech a podporu vzdělávacích iniciativ STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Zakuste globální různorodost při práci s kolegy z více než 50 zemí celého světa.


Podniková odpovědnost

Již od roku 1984, kdy byla založena naše společnost, si naši kolegové osvojují kulturu práci pro společenství, v němž žijeme a pracujeme. Přidejte se k této činnosti způsobem, který je vašemu srdci nejbližší. Udržujeme partnerské vztahy s mnoha organizacemi, mezi něž patří mimo jiné Engineers Without Borders, The Hunger Project, Water For People, United Way, Big Brothers Big Sisters a Habitat for Humanity.


Globální různorodost

Při práci s kolegy z více než 50 zemí celého světa, kteří pocházejí z různých kultur a prostředí a mají různé pohledy na svět, poznáte globální různorodost, která vám bude ku prospěchu. Usilujeme o podporu různorodosti v myšlení. Naše týmy využívají talentu lidí z celého světa a téměř polovina našich kolegů pracuje pod vedením někoho z jiného kontinentu. Staňte se součástí rozmanité organizace s celosvětovou působností, ve které se nikdy nepřestanete učit.


Týmová práce

Týmy mají zásadní podíl na úspěchu společnosti Bentley. Věříme, že naši kolegové ze sebe ve vzájemné spolupráci vydají to nejlepší. Budete pracovat s jedněmi z nejbystřejších hlav v oboru a přitom využívat své silné stránky. Společně se svým týmem, oddělením, a dokonce i pracovištěm se budete účastnit aktivit na budování kolektivu. V zájmu budování vztahů s kolegy můžete navštěvovat akce sponzorované společností od přátelských podnikových pikniků s rodinnou atmosférou přes aktivity na budování důvěry po formální podnikové slavnostní akce.